NEX-W2 แคชบาลานซ์ 18 มิ.ย.-3 ก.ค.63

HoonSmart.com>> ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศ NEX-W2 ติด แคชบาลานซ์ 18 มิ.ย.-3 ก.ค.63

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศหลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย ได้แก่ ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 หรือ NEX-W2 ตั้งแต่วันที่ 18 มิ.ย. 2563 – 3 ก.ค.2563 โดยสมาชิกต้องดำเนินการให้ลูกค้าซื้อหลักทรัพย์ด้วยบัญชี cash balance เท่านั้น โดยลูกค้าต้องวางเงินสดไว้ล่วงหน้ากับสมาชิกเต็มจำนวนก่อนซื้อหลักทรัพย์