ไอเฟคเผย “ดาราเทวี” จ่ออุทธรณ์คำสั่งศาลล้มละลายคดีขอฟื้นฟูกิจการเป็นคดีหมายเลขแดง

HoonSmart.com>> “อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่คอร์ปอเรชั่น” เผยศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งยกคำร้องขอค่าฤชาธรรมเนียมเป็นพับเป็น “คดีหมายเลขแดง “โรงแรมดาราเทวี” ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ ชี้เป็นการร้องขอซ้ำตามประมวลกม.แพ่ง พ.ร.บ.จัดตั้งศาลล้มละลายกลาง ด้านที่ปรึกษากฎหมายบริษัทเห็นว่ายังคลาดเคลื่อนข้อเท็จจริงและกฎหมาย เตรียมยื่นอุธรณ์ต่อ

บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่คอร์ปอเรชั่น (IFEC) แจ้งว่า บริษัท โรงแรมดาราเทวี จำกัด เป็นบริษัทย่อยของบริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์แคป แมนเนจเมันท์ จำกัด ดังน้้น บริษัท โรงแรมดาราเทวี จำกัด มีสถานะเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของ IFEC และเมื่อวันที่ 4 มิ.ย.2563 คณะกรรมการบริษัท โรงแรมดาราเทวี ได้มีมติอนุมัติให้บริษัท โรงแรมดาราเทวี ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลาง ดังนั้นเมื่อวันที่ 5 มิ.ย.2563 บริษัท โรงแรมดาราเทวี จำกัด ได้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการเป็นคดีหมายเลขดำที่ ฟฟ. 12/2563

ล่าสุดวันที่ 12 มิ.ย.2563 บริษัทฯ ได้รับคำสั่งของศาลล้มละลายกลาง ฉบับลงวันที่ 10 มิ.ย.2563 แจ้งว่า ศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งยกคำร้องขอค่าฤชาธรรมเนียมเป็นพับ เป็นคดีหมายเลขแดงที่ ฟฟ. 9/2563 เนื่องจากศาลเห็นว่า เป็นการร้องขอซ้ำตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 148 ประกอบพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย พ.ศ. 2542 มาตรา 14 ซึ่งทนายความและที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท เห็นว่า คำสั่งของศาลดังกล่าวยังคลาดเคลื่อนในข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย

บริษัท โรงแรมดาราเทวี จะใช้สิทธิตามกฎหมายในการอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อศาลอุทธรณ์ชำนัญพิเศษ แผนกคดีล้มละลายต่อไป

อ่านข่าว

มหากาพย์ ดาราเทวี :  “ไอเฟค” ได้อะไรจากการลงทุน ????