ACAP เผยศาลพิพากษาให้ GGC จ่ายค่าสินค้า 289 ลบ. ดอกเบี้ย 15%

HoonSmart.com>> “เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป” เผยศาลชั้นต้นพิพากษาให้ “โกลบอลกรีนเคมิคอล” ชำระเงิน 289 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ย 15% ต่อปี ค่าสินค้าตามสัญญาโอนสิทธิ

บริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป (ACAP) แจ้งว่า ตามที่บริษัทฯ ได้ยื่นฟ้องลูกหนี้รายบริษัท ไทย ไบโอ อินโนเวชั่น จำกัด เดิมชื่อบริษัท อนัตตา กรีน จำกัด ในฐานะจำเลยที่ 1 และบริษัทคู่ค้าของลูกหนี้คือ บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) ในฐานะจำเลยที่ 2 เมื่อวันที่ 20 ส.ค.2561 เพื่อดำเนินการชำระหนี้เงินค่าสินค้า ตามสัญญาโอนสิทธิเรียกร้องคืนให้แก่บริษัทฯ นั้น

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2563 ศาลชั้นต้นได้มีคำพิพากษาให้ จำเลยที่ 2 ชำระเงินจำนวน 289,563,527.50 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตรา 15 ต่อปี% นับแต่วันผิดนัดชำระหนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระหนี้เสร็จให้แก่โจทก์

อ่านข่าว

GGC เผยศาลสั่งชดใช้ 289 ลบ.ค่าวัตถุดิบคดีล่องหน จ่อยื่นอุทธรณ์สู้