GGC เผยศาลสั่งชดใช้ 289 ลบ.ค่าวัตถุดิบคดีล่องหน จ่อยื่นอุทธรณ์สู้

HoonSmart.com>> “โกลบอลกรีนเคมิคอล” เผยศาลแพ่งให้บริษัทชดใช้ค่าเสียหายกว่า 289 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ย 15% ให้บริษัทที่ได้รับโอนสิทธิรับชำระเงินค่าวัตถุดิบ ซึ่งบริษัทคู่ค้ากู้ยืมเงินมาซื้อวตถุดิบเพื่อจำหน่ายให้บริษัท

บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล (GGC) แจ้งว่า ตามที่บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ในหัวข้อคดีความที่เกี่ยวข้องจากความเสียหายของวัตถุดิบคงคลังว่า บริษัทฯ ได้รับแจ้งจากบริษัทแห่งหนึ่งที่ได้รับโอนสิทธิการรับชำระเงินค่าวัตถุดิบ ซึ่งบริษัทฯ คู่ค้ารายหนึ่งได้ทำการกู้ยืมเงินจากบริษัทดังกล่าวเพื่อนำมาซื้อวัตถุดิบเพื่อจำหน่ายให้กับบริษัทฯ และบริษัทฯ ต้องชำระค่าวัตถุดิบให้กับบริษัทดังกล่าว ภายใต้การโอนสิทธิการรับชำระเงินค่าวัตถุดิบ

เมื่อวันที่ 20 ส.ค.2561 บริษัทดังกล่าวได้ยืนฟ้องคดีแพ่งต่อศาลแพ่งเป็นคดีหมายเลขดำที่ พ.4702/2561 เพื่อเรียกร้องให้บริษัทคู่ค้ารายดังกล่าวและบริษัทฯ เป็นจำเลยร่วมกันในข้อหาผิดสัญญาเงินกู้ยืมและโอนสิทธิเรียกร้อง โดยเรียกค่าเสียหายให้ร่วมกันชดใช้จำนวน 308.75 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ย 15% ต่อปี เป็นจำนวนเงิน 15.90 ล้านบาท รวมเป็นเงิน 324.65 ล้านบาท นั้น

ล่าสุดว่า เมื่อวันที่ 10 มิ.ย.2563 ศาลแพ่งได้อ่านคำพิพากษาในคดี โดยกำหนดให้บริษัทฯ ต้องชดใช้ค่าเสียหายมูลค่ารวม 289.46 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ย 15% ให้กับบริษัทดังกล่าว พร้อมทั้งกำหนดให้บริษัทฯ และบริษัทคู่ค้าร่วมกันชำระค่าทนายความจำนวน 1 ล้านบาท

อย่างไรก็ตามคดีดังกล่าวยังไม่เป็นที่ยุติ บริษัทฯ จะใช้สิทธิอุทธรณ์ตามกระบวนการทางกฎหมาย โดยที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ ได้พิจารณาข้อเท็จจริงและหลักฐานที่เกี่ยวข้องแล้ว ยังคงมีความเชื่อมั่นในข้อต่อสู้ของบริษัทฯ ซึ่งหากมีความคืบหน้าประการใดจะแจ้งให้ทราบต่อไป