TRUBB ไฟเขียว “เวิลด์เฟล็กซ์” เข้าตลาดหุ้น คาดสรุป Q3/63

HoonSmart.com>> “บอร์ดไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป” อนุมัตินำหุ้น “เวิลด์เฟล็กซ์” ซึ่งเป็นบริษัทย่อยขาย IPO เข้าจดทะเบียนตลาด SET-mai คาดสรุปความเป็นไปได้ สิ้นไตรมาส 3/63 

บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป (TRUBB) แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 4 มิ.ย.2563 ได้มีมติอนุมัติในหลักการในการนำหุ้นของบริษัท เวิลด์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหรือ ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) (Spin-off) โดยการเสนอขายและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของเวิลด์เฟล็กซ์ ให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) บริษัทคาดว่าจะได้ข้อสรุปในการศึกษารายละเอียดความเป็นไปได้เกี่ยวกับเรื่องนี้ภายในสิ้นไตรมาสที่ 3/2563

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ทีมผู้บริหารของบริษัทเป็นผู้ดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้ในการดำเนินการนำหุ้นของ เวิลด์เฟล็กซ์ ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงพิจารณาและกำหนดรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับแผนการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ หากมีความคืบหน้าประการใด บริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบต่อไป