10 อันดับ LTF-RMF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 30 เม.ย. 2563

10 อันดับ LTF-RMF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 30 เม.ย. 2563

เรียงลำดับตามผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี
หน่วย : % ( 3 ปี, 5 ปี : % ต่อปี )

กองทุน LTF_Apr 2020

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี 3 ปี 5 ปี
1เค สตราทีจิค ดีเฟ็นซีฟหุ้นระยะยาวปันผลKSDLTF-1.61-3.090.480.24
2ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวสมาร์ทSCBLTS-5.23-6.04-0.58-0.34
3วรรณเอเอ็มสมาร์ทหุ้นระยะยาว1SMART-LTF-6.29-6.28-2.14-1.80
4แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ หุ้นระยะยาวASP-SMELTF-13.63-9.08----
5ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30SCBLT1-12.99-9.39-0.190.07
6เอ็มเอฟซี มิด สมอล แค็ป หุ้นระยะยาวM-MIDSMALL LTF-13.68-10.31----
7เค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผลK70LTF-11.03-12.82-1.59-0.01
8ดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาวทวีกำไรASP-GLTF-15.76-13.08-2.00-1.47
9กรุงไทยหุ้นระยะยาว70/30KTLF70/30-11.54-13.15-2.49-0.82
10แอล เอช สแทรทิจี อิควิตี้ หุ้นระยะยาว ชนิดสะสมมูลค่าLHSTGLTF-A-14.85-13.36----

RMF - Quity_Apr 2020

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี
1กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพKFHCARERMF16.7014.735.032.28
2โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพKGHRMF11.2414.738.80--
3บัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์เพื่อการเลี้ยงชีพBCARERMF11.4812.715.67--
4วรรณ อัลติเมท โกลบอล อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพONE-UGERMF17.8311.0010.76--
5ยูไนเต็ด โกลบอล เฮลท์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพUHCRMF7.7110.984.28--
6เคแทม เวิลด์ เฮลธ์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพKT-HEALTHC RMF9.059.847.42--
7ทิสโก้ โกลบอล เฮลธ์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพTGHRMF5.788.955.19--
8ไทยพาณิชย์ โกลบอลเฮลธ์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพSCBRMGHC6.258.447.11--
9ธนชาตโกลบอลเฮลธ์แคร์เพื่อการเลี้ยงชีพT-HEALTHCARERMF7.118.416.11--
10กรุงศรีโลกบอลเทคโนโลยีอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพKFGTECHRMF20.497.93----

RMF - Allocation_Apr 2020

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี
1คุ้มครองเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 2CPRMF20.062.261.591.42
2ไทยพาณิชย์ โกลบอล เวลท์ เพื่อการเลี้ยงชีพSCBRMGW-1.711.621.640.29
3คุ้มครองเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 5CPRMF5-0.610.350.930.75
4คุ้มครองเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 1CPRMF1-0.670.320.750.67
5เค โกลบอล แอลโลเคชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพKGARMF-1.700.140.831.05
6ยูโอบี โกลบอล แอลโลเคชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพUOBGARMF-1.350.13-0.010.02
7ไทยพาณิชย์ โกลบอล เวลท์ พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพSCBRMGWP-3.190.121.65-0.42
8เอ็มเอฟซีคุ้มครองเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพM-CR-0.37-0.240.560.69
9คุ้มครองเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 4CPRMF4-0.97-0.320.460.41
10คุ้มครองเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 3CPRMF3-1.25-0.900.741.10

RMF - Fixed Income_Apr 2020

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี 3 ปี 5 ปี
1กรุงศรีพันธบัตรระยะยาวเพื่อการเลี้ยงชีพKFLTGOVRMF2.085.883.372.41
2กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพKFAFIXRMF1.755.10----
3เคแทม เวิลด์ บอนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพKT-BOND RMF2.685.082.550.09
4ไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการเลี้ยงชีพSCBRM21.604.422.401.85
5ทหารไทย Global Bond Fund เพื่อการเลี้ยงชีพTMBGRMF0.973.931.91-0.06
6ภัทร อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพPHATRA INRMF1.063.782.522.11
7กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพKFMTFIRMF1.333.672.341.98
8กรุงไทยตราสารหนี้ภาครัฐเพื่อการเลี้ยงชีพRMF31.463.361.651.33
9เค พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพKGBRMF1.363.252.071.92
10กรุงไทยตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพRMF21.103.241.831.59

RMF - Other_Apr 2020

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี
1บัวหลวงโกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพBGOLDRMF20.4432.46.605.44
2ธนชาตทองคำแท่งเพื่อการเลี้ยงชีพ-UHTGOLDRMF-UH20.7632.116.665.69
3กรุงศรีโกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพKFGOLDRMF19.9231.723.933.71
4ยูโอบี โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ - HUOBGRMF-H13.5530.707.424.94
5ไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ เพื่อการเลี้ยงชีพSCBGOLDHRMF13.1930.597.645.08
6เค โกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพKGDRMF13.3930.538.035.60
7เคแทม โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพKT-GOLD RMF14.3430.467.645.45
8ธนชาตทองคำแท่งเพื่อการเลี้ยงชีพ-HTGOLDRMF-H13.5230.168.055.50
9ทหารไทย โกลด์ สิงคโปร์ เพื่อการเลี้ยงชีพTMBGOLDSRMF12.8629.907.414.92
10เอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพI-GOLDRMF15.1828.266.664.81

 

10 อันดับกองทุนหุ้น & กองทุนผสม ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 30 เม.ย. 2563

10 อันดับกองทุน FIF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 30 เม.ย. 2563

10 อันดับตราสารหนี้ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 30 เม.ย. 2563

 

ขอบคุณข้อมูลจาก