10 อันดับกองทุน FIF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 30 เม.ย. 2563

10 อันดับกองทุน FIF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 30 เม.ย. 2563

เรียงลำดับตามผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี
หน่วย : % ( 3 ปี, 5 ปี : % ต่อปี )

Global Equity_Apr 2020

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1วรรณ อัลติเมท โกลบอล โกรว์ธ หน่วยลงทุนชนิดไม่จ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปONE-UGG-RA31.0919.8517.18--
2วรรณ อัลติเมท โกลบอล อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพONE-UGERMF17.8311.0010.76--
3แอสเซทพลัส ดิสรัปทีฟ ออพพอร์ทูนิตี้ส์ เพื่อการเลี้ยงชีพASP-DISRUPTRMF8.807.66----
4พรินซิเพิล โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้ ชนิดสะสมมูลค่าPRINCIPAL GOPP-A9.257.57----
5ฟิลลิปเวิลด์อินโนเวชั่นPWIN24.857.54----
6แอสเซทพลัส ดิสรัปทีฟ ออพพอร์ทูนิตี้ส์ASP-DISRUPT11.207.38----
7พรินซิเพิล โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้ ชนิดผู้ลงทุนกลุ่มPRINCIPAL GOPP-C9.256.69----
8ไทยพาณิชย์ แพลทตินัม โกลบอล ฟันด์SCBPGF1.245.073.143.35
9ยูไนเต็ด โกลบอล อินโนเวชั่น ฟันด์UNI6.924.47----
10กรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้ ชนิดจ่ายเงินปันผลKFGBRAND-D-1.041.484.77--

Asia Pacific ex-Japan Equity_Apr 2020

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1เอ็มเอฟซี เอเชีย เทคโนโลยีM-ATECH6.555.10----
2ยูโอบี สมาร์ท ไชน่า อินเดีย ชนิดไม่จ่ายเงินปันผลUOBSCI-N2.88-3.291.421.28
3ยูโอบี สมาร์ท ไชน่า อินเดีย ชนิดจ่ายเงินปันผลUOBSCI-D2.85-3.311.401.21
4กรุงศรีเอเชียนอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ ชนิดสะสมมูลค่าKFHASIA-A-2.93-6.93----
5ออล เอเชีย อีควิตี้ASIA-E-3.34-7.89-2.51-2.21
6อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด เอเชีย แปซิฟิค เอคควิตี้ ฟันด์ABAPAC-3.09-8.43-1.94-0.93
7อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด เอเชีย แปซิฟิค เอคควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพABAPAC-RMF-3.21-8.56-1.97-0.93
8ทิสโก้ นอร์ธ เอเชีย อิควิตี้TISCONA-5.83-8.690.50-0.54
9แมนูไลฟ์ เอเชียน อิควิตี้ พลัส เอฟไอเอฟ ชนิดสะสมมูลค่าMN-AEPLUS-A-11.46-8.95----
10ทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Active EquityTMBAGLF-6.03-9.22-3.61-1.21

Emerging Market Equity_Apr 2020

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1กรุงศรีบริคสตาร์KF-BRIC-3.07-6.593.442.51
2บริคBRIC3.41-7.742.400.01
3วรรณเอเอ็ม โกลบอล อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต เอควิตี้1AM-GEM-1.59-8.24-3.46-2.63
4เค โกลบอล อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ออพพอร์ทูนนิตี้K-GEMO-12.77-10.23-0.100.67
5แอล เอช อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต-ELHEM-E-10.05-11.06----
6แอสเซทพลัสบริคASP-BRIC-11.69-13.56-0.12-1.07
7ยูไนเต็ด อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต อินคัม ฟันด์ ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติUEMIF-A-13.02-13.87----
8ยูไนเต็ด อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต อินคัม ฟันด์ ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติUEMIF-N-13.02-13.87----
9ทหารไทย Emerging Markets Equity IndexTMBEMEQ-6.47-13.97-4.09-2.57
10อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด โกลบอล อีเมอร์จิ้ง โกรท ฟันด์ABGEM-8.31-14.66-5.82-2.49

US Equity_Apr 2020

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1กองทุนเปิดเค หุ้นยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100-A ชนิดจ่ายเงินปันผลK-USXNDQ-A(D)10.4713.7415.2514.32
2กองทุนเปิดเคแทม ยูเอส โกรท อิควิตี้ ฟันด์KT-US-A6.6810.028.666.00
3กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ บิลเลียนแนร์SCBBLN5.997.9010.13--
4กองทุนเปิด เค ยูเอสเอ หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผลK-USA-A(D)11.697.0114.0112.12
5กองทุนเปิดทหารไทย US Blue Chip EquityTMBUSBLUECHIP5.383.8311.77--
6กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด อเมริกัน โกรท ฟันด์ABAG5.923.255.405.05
7กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส อิควิตี้ อันเฮดจ์TUSEQ-UH3.191.575.02--
8กองทุนเปิดเค อิควิตี้แอบโซลูทรีเทิร์น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อยK-ART2.380.80----
9กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)SCBS&P500P-3.43-0.35----
10กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์KF-HUSINDX-3.67-0.746.09--

Europe Equity_Apr 2020.xlsx

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด ยูโรเปี้ยน โกรท ฟันด์ABEG2.840.132.271.01
2เค ยูโรเปียน หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพKEURMF-3.81-2.291.713.24
3เค ยูโรเปียน หุ้นทุนK-EUROPE-4.03-2.971.833.22
4กรุงศรียุโรปอิควิตี้เฮดจ์KF-HEUROPE-5.43-3.961.863.31
5เค ยูโรเปียน ซิลเวอร์เอจ หุ้นทุนK-EUSAGE-7.04-3.97-0.13--
6ทิสโก้ ซิลเวอร์ เอจTISCOSA-7.92-4.50-0.31--
7ทหารไทย ยูโรเปี้ยน โกรทTMBEG-8.43-5.320.021.30
8ทหารไทย ยูโรเปี้ยน โกรท เพื่อการเลี้ยงชีพTMBEGRMF-9.35-6.36-0.630.68
9แอสเซทพลัสยุโรปควอลิตี้ASP-EUROPE QUALITY-9.08-6.381.311.50
10กรุงศรียุโรปอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพKFEURORMF-1.80-6.55-1.721.68

Japan Equity_Apr 2020

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด เจแปน ออพพอร์ทูนิตี้ส์ ฟันด์ABJO1.233.70-2.280.32
2พรินซิเพิล เจแปนนิส อิควิตี้PRINCIPAL JEQ-1.90-0.19-0.03-1.38
3ทิสโก้ เจแปน แอคทีฟ อิควิตี้TISCOJPA-3.91-2.34----
4เคแทม เจแปน อิควิตี้ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่าKT-JAPAN-A-12.72-4.26-2.51--
5เคแทม เจแปน อิควิตี้ ฟันด์ ชนิดจ่ายเงินปันผลKT-JAPAN-D-12.75-4.30-2.56--
6กรุงศรีเจแปนเฮดจ์ปันผลKF-HJAPAND-5.85-5.02-1.39-0.74
7กรุงศรีเจแปนเพื่อการเลี้ยงชีพKFJAPANRMF-2.70-6.40-5.66--
8ไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)SCBNK225P-10.77-6.58----
9ไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่นSCBNK225-11.22-7.523.301.99
10ไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น ชนิดจ่ายเงินปันผลSCBNK225D-11.23-7.563.281.97

China Equity_Apr 2020

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1บัวหลวงหุ้นจีนB-CHINE-EQ11.1611.63----
2ยูไนเต็ด ออล ไชน่า อิควิตี้ ฟันด์UCHINA6.546.14----
3ทหารไทย China OpportunityTMBCOF4.935.1913.838.61
4ทหารไทย China Opportunity เพื่อการเลี้ยงชีพTMBCORMF4.625.0313.51--
5เค ไชน่า คอนโทรล โวลาติลิตี้K-CCTV2.073.46----
6วรรณ ออล ไชน่า อิควิตี้ ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปONE-ALLCHINA-RA5.762.95----
7เกรธเธอร์ ไชน่าGC9.412.754.632.17
8แอสเซทพลัส อีโวลูชั่น ไชน่า อิควิตี้ASP-EVOCHINA5.402.5----
9กรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่าKFACHINA-A-0.622.44----
10ไทยพาณิชย์ ออล ไชน่า อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่าSCBCHEQA5.060.74----

Global Health Care_APr 2020

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1ทิสโก้ โกลบอล ดิจิตอล เฮลธ์ อิควิตี้TGHDIGI21.5720.03----
2เค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุน UnhedgedK-GHEALTH(UH)19.1917.017.64--
3แอสเซทพลัส อินโนเวทีฟ เฮลธ์แคร์ASP-IHEALTH19.8116.94----
4กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้-ชนิดสะสมมูลค่าKFHEALTH-A16.7514.80----
5กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพKFHCARERMF16.7014.735.032.28
6เค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพKGHRMF11.2414.738.80--
7กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้-ปันผลKFHEALTH-D16.6114.675.011.82
8เค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุนK-GHEALTH11.3214.378.933.34
9กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ ชนิดสะสมมูลค่าKFHHCARE-A9.6513.17----
10กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ ชนิดจ่ายเงินปันผลKFHHCARE-D9.4812.99----

Property - Indirect Global_Apr 2020

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1เคแทม เวิลด์ พร็อพเพอร์ตี้ ฟันด์KT-PROPERTY-16.87-8.362.522.57
2กรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้ ชนิดจ่ายเงินปันผลKFGPROP-D-16.44-8.520.13--
3เคแทม เวิลด์ พร็อพเพอร์ตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพKT-PROPERTY RMF-17.64-9.311.872.17
4แอสเซทพลัสยุโรปพร็อพเพอร์ตี้ASP-EUPROP-16.07-10.05-0.23--
5วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ สิงคโปร์ONEPROP-SG-14.52-10.82-1.44-0.70
6เอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล เรียลเอสเตท ฟันด์I-REITs-15.64-11.91-4.410.02
7ทิสโก้ ยูเอส รีทTUSREIT-18.74-12.50-1.860.92
8ไทยพาณิชย์ โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้SCBGPROP-20.06-14.38-1.99--
9แมนูไลฟ์ เอเชีย แปซิฟิก พร็อพเพอร์ตี้ รีทMN-APREIT-R-15.92-14.79----
10แมนูไลฟ์ เอเชีย แปซิฟิก พร็อพเพอร์ตี้ รีทMN-APREIT-A-15.92-14.79----

Global Allocation_Apr 2020

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1กรุงศรีโอเรียนทัลเฟล็กซ์KF-ORTFLEX8.6713.144.043.48
2แอสเซทพลัส StrategicASP-STRATEGIC5.983.582.96-2.27
3เคแทม โกลบอล แม็คโคร ออพเพอทูนิตี้ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่าKT-GMO-A3.922.766.19--
4ยูไนเต็ด โกลบอล แม็คโคร ออพพอร์ทูนิตี้ส์UGMAC4.322.135.98--
5ไทยพาณิชย์ โกลบอล เวลท์ เพื่อการเลี้ยงชีพSCBRMGW-1.711.621.640.29
6ยูไนเต็ด แพลตินัม อินคัม ออพพอร์ทูนิตี้ส์ พลัส ฟันด์UPINCM-0.531.581.27--
7ไทยพาณิชย์ โกลบอล เวลท์SCBGLOW-1.971.261.770.52
8วรรณ ยูเอส รีคอฟเวอรี่ ออพพอร์ทูนิตี้ ฟันด์1US-OPP1.760.945.927.42
9ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล แอลโลเคชั่น ฟันด์UOBSGA-1.500.420.450.45
10ไทยพาณิชย์ โกลบอล เวลท์ พลัสSCBGLOWP-2.800.381.75-0.27

Commodities Precious Metals_Apr 2020.xlsx

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1ไทยพาณิชย์โกลด์SCBGOLD21.4833.997.165.91
2บัวหลวงโกลด์ฟันด์BGOLD21.1433.286.885.64
3ธนชาตทองคำแท่ง-UHTGOLDBULLION-UH21.2832.997.105.91
4บัวหลวงโกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพBGOLDRMF20.4432.406.605.44
5ธนชาตทองคำแท่งเพื่อการเลี้ยงชีพ-UHTGOLDRMF-UH20.7632.116.665.69
6กรุงศรีโกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพKFGOLDRMF19.9231.723.933.71
7พรินซิเพิล โกลด์ 8 เปอร์เซ็นต์ ทริกเกอร์PRINCIPAL GOLD8P13.9531.698.836.37
8ไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์SCBGOLDH13.7331.488.365.76
9ทหารไทย โกลด์ ฟันด์TMBGOLD18.7231.045.875.29
10กรุงศรีโกลด์KF-GOLD19.3331.005.934.93

Commodities Energy_Apr 2020

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1แอสเซทพลัสออยล์ASP-OIL-38.69-46.77-14.32-19.35
2ทหารไทยออย์ฟันด์TMBOIL-36.53-47.60-15.63-19.09
3กรุงศรี ออยล์KF-OIL-36.83-48.09-17.05-19.78
4เคแทม ออยล์ ฟันด์KT-OIL-37.08-48.16-15.97-19.31
5ไทยพาณิชย์ออยล์SCBOIL-41.67-48.80-13.94-18.64
6เค ออยล์K-OIL-42.03-49.55-14.60-18.69
7ทิสโก้ ออยล์ ฟันด์TISCOOIL-41.82-49.80-15.12-19.20
8เอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ออยล์ 5 ซีรี่ส์ 2I-OIL5S2-70.09-75.11-34.95--
9เอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ออยล์ ฟันด์I-OIL-70.45-75.21-33.14-30.78
10เอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ออยล์ 33 ซีรี่ส์ 1I-OIL33S1-70.21-75.44-34.87--

Foreign Investment Miscellaneou_Apr 2020

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1เคแทม เวิลด์ โกลด์ แอนด์ เพรเชียส เอคควิตี้KT-PRECIOUS12.6840.91-0.044.44
2กรุงศรีโกลบอลอิควิตี้ลองชอร์ตKF-GLS9.575.663.02--
3ธนชาตอินฟราสตรัคเจอร์ แอนด์ แน็ชเชอรัล รีซอร์ส ฟันด์ ออฟ ฟันด์T-INFRA-1.182.023.102.36
4ธนชาต โกลบอล เอ็นเนอร์จี ฟันด์T-GlobalEnergy-6.91-7.71-3.74-5.65
5เคแทม เวิลด์ อะกริคัลเจอร์ ฟันด์KT-AGRI-5.70-13.38-6.55-5.21
6เค อะกริคัลเจอร์K-AGRI-13.74-15.68-12.27-8.62
7ยูโอบี สมาร์ท คอมโมดิตี้UOBSC-11.27-19.74-9.77-10.81
8ไทยพาณิชย์ คอมมอดิตี้ พลัสSCBCOMP-24.30-25.88-11.63-11.47
9พรินซิเพิล โกลบอล คอมมอดิตี้PRINCIPAL GCF-24.73-27.21-9.90-7.73
10เคแทม เวิลด์ เอ็นเนอร์จี ฟันด์KT-ENERGY-23.18-35.71-14.57-13.93

10 อันดับ LTF-RMF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 30 เม.ย. 2563

10 อันดับกองทุนหุ้น & กองทุนผสม ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 30 เม.ย. 2563

10 อันดับตราสารหนี้ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 30 เม.ย. 2563

 

ขอบคุณข้อมูลจาก