10 อันดับกองทุนหุ้น & กองทุนผสม ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 30 เม.ย. 2563

10 อันดับกองทุนหุ้น & กองทุนผสม ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 30 เม.ย. 2563

เรียงลำดับตามผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี
หน่วย : % ( 3 ปี, 5 ปี : % ต่อปี )

Equity Large-Cap_Apr 2020

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30SCBLT1-12.99-9.39-0.190.07
2แอล เอช สแทรทิจี อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่าLHSTRATEGY-A-13.47-12.320.73--
3แอล เอช สแทรทิจี อิควิตี้ ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัตLHSTRATEGY-R-13.47-12.330.72--
4แอล เอช สแทรทิจี อิควิตี้ ชนิดจ่ายเงินปันผลLHSTRATEGY-D-13.47-12.330.72--
5เค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผลK70LTF-11.03-12.82-1.59-0.01
6เค หุ้นธรรมาภิบาลไทยเพื่อการเลี้ยงชีพKTHAICGRMF-13.87-12.95----
7แอสเซทพลัสหุ้นระยะยาวทวีกำไรASP-GLTF-15.76-13.08-2.00-1.47
8กรุงไทยหุ้นระยะยาว70/30KTLF70/30-11.54-13.15-2.49-0.82
9แอล เอช สแทรทิจี อิควิตี้ หุ้นระยะยาว ชนิดสะสมมูลค่าLHSTGLTF-A-14.85-13.36----
10แอล เอช สแทรทิจี อิควิตี้ หุ้นระยะยาว ชนิดจ่ายเงินปันผลLHSTGLTF-D-14.84-13.37----

Equity Small MidCap_Apr 2020

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1ทิสโก้ สแตรทิจิก ฟันด์TSF-11.84-3.835.143.13
2แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ หุ้นระยะยาวASP-SMELTF-13.63-9.08----
3แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ASP-SME-14.83-9.12----
4ธนชาตพริวิเลจT-Privilege-14.64-9.84-4.00-2.32
5เอ็มเอฟซี มิด สมอล แค็ป หุ้นระยะยาวM-MIDSMALL LTF-13.68-10.31----
6เอ็มเอฟซี มิด สมอล แค็ปM-MIDSMALL-13.96-10.65-1.701.67
7กรุงไทยหุ้น Mid-Small CapKTMSEQ-15.04-13.83-10.17-2.85
8แอสเซทพลัสหุ้นไทยASP-THEQ-16.60-13.88-3.34-1.79
9ทิสโก้ Mid/Small Cap หุ้นระยะยาว (ชนิดหน่วยลงทุน B)TMSLTF-B-16.03-14.87-3.24--
10อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด หุ้นระยะยาว 70/30ABLTF 70/30-12.25-14.88-4.25--

Property Indirect_Apr 2020

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพLHTPROPRMF-13.870.1810.07--
2แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ลLHPROP-INFRA-13.72-1.019.10--
3แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ตี้LHTPROP-15.01-2.438.7110.08
4เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์M-PROP DIV-15.33-3.2110.2410.61
5เอ็มเอฟซี สมาร์ท พร็อพเพอร์ตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพM-PROP RMF-15.89-4.109.71--
6แอล เอช พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ILHPROP-I-16.43-4.468.29--
7วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ดิวิเดน ฟันด์ONEPROP-D-18.44-5.594.405.17
8เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้เวลท์ ฟันด์M-Property-18.09-5.9010.4410.9
9ธนชาตพร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิลT-PropInfraFlex-17.62-7.016.09--
10วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์ONE-PROP-21.39-7.756.287.89

Aggressive Allocation_Apr 2020

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1กรุงไทยสุขใจ ชนิดสะสมมูลค่าKTSUK-A0.122.38----
2กรุงไทยสุขใจ (ชนิดจ่ายเงินปันผล)KTSUK-D0.122.33----
3ไทยพาณิชย์ อินคัมพลัสSCBPLUS-2.411.153.40--
4พรินซิเพิล สตราทีจิค อินคัม ฟันด์PRINCIPAL SIF-5.290.904.79--
5ไทยพาณิชย์ มัลติ อินคัมพลัส ชนิดสะสมมูลค่าSCBMPLUSA-2.210.361.58--
6กรุงไทยศรีสิริ ชนิดสะสมมูลค่าKTSRI-A-2.45-0.96----
7กรุงไทยศรีสิริ ชนิดจ่ายเงินปันผลKTSRI-D-2.47-1.05----
8บัวหลวงอินคัมB-INCOME-4.14-1.07----
9ยูไนเต็ด เฟล็กซิเบิ้ล อินคัม ฟันด์ (ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ)UFIN-N-8.20-1.813.73--
10ยูไนเต็ด เฟล็กซิเบิ้ล อินคัม ฟันด์ (ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ)UFIN-A-8.20-1.813.73--

Moderate Allocation_Apr 2020

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1ไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 4SCBSMART4-5.19-0.312.411.76
2กรุงไทยผสม เวลท์ พลัส ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่าKTWP-A-3.70-2.450.12--
3ทิสโก้ อินคัม พลัส ชนิดสะสมผลตอบแทนTINC-A-6.47-2.50----
4ทิสโก้ อินคัม พลัส ชนิดรับซื้อคืนโดยอัตโนมัติTINC-R-6.52-2.603.25--
5ทิสโก้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดรองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพTINRMF-P-6.63-2.96----
6ทิสโก้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปTINRMF-A-6.63-2.96----
7ทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะปานกลางTMBAAMF-6.21-4.281.391.57
8อเบอร์ดีน  สแตนดาร์ด แวลูABV-6.45-4.83-0.220.36
9เค ไลฟ์สไตล์ 2520K-2520-5.49-5.17-0.220.97
10เค บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพKBLRMF-5.61-5.34-0.74-0.24

Conservative Allocation_Apr 2020

ลำดับกองทุนชื่อย่อ ตั้งแต่ต้นปี 1 ปี3 ปี 5 ปี
1ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัมTCINC-2.060.86----
2กรุงศรีมิกซ์ 2TMKFMX2TM-1.250.270.580.82
3ทิสโก้ เวลธ์ คอนเซอเวทีฟ E20TW-E20-1.58-0.551.401.77
4ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม พลัส ชนิดสะสมผลตอบแทนTCINCP-A-3.76-0.81----
5ไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2566SCB2566-1.93-0.871.000.83
6กองทุนผสมบีซีเนียร์สำหรับวัยเกษียณB-SENIOR-2.88-0.871.552.67
7ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม พลัส ชนิดรับซื้อคืนโดยอัตโนมัติTCINCP-R-3.81-0.912.79--
8ทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะสั้นTMBAASF-3.33-1.011.881.91
9ไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 3SCBSMART3-4.33-1.141.631.58
10เค ไลฟ์สไตล์ 2500K-2500-1.73-1.180.671.09

 

10 อันดับ LTF-RMF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 30 เม.ย. 2563

10 อันดับกองทุน FIF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 30 เม.ย. 2563

10 อันดับตราสารหนี้ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 30 เม.ย. 2563

ขอบคุณข้อมูลจาก