TOG กำไร Q1/63 วูบ 53% เหลือ 38 ลบ.เซ่นโควิด-19

HoonSmart.com>> “ไทยออพติคอล กรุ๊ป” ถูกพิษโควิด-19 ฉุดกำไรไตรมาส 1/63 วูบ 52.7% เหลือ 38 ล้านบาท ยอดขายยุโรปหาย 41% เอเชียและแปซิฟิคลดลง 27% ปรับแผนธุรกิจใหม่รับมือโควิด-19 เน้นบริหารจัดการทรัพยากร บริหารจัดการต้นทุนให้มีประสิทธิภาพ

ธรณ์ ประจักษ์ธรรม

บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป (TOG) เปิดเผยผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 กำไรสุทธิ 38.10 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.08 บาท ลดลง 52.7% จากงวดเดียวกันของปีก่อนกำไรสุทธิ 80.48 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.17 บาท

ในงวดไตรมาส 1/63 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้รวม 480 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 85 ล้านบาท หรือ 15.1% เป็นผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาซึ่งได้ขยายวงกว้างไปทั่วโลก โดยภูมิภาคที่มีรายได้จากการขายลดลงได้แก่ยุโรป 41% ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิค 27%

นายธรณ์ ประจักษ์ธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป (TOG) เปิดเผยว่า ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั่วโลกยังคงมีความไม่แน่นอน ซึ่งส่งผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าไปประเทศต่างๆ ทั้งนี้ยอดขายของ TOG กว่า 95% มาจากการส่งออกสินค้า เช่น สหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา บริษัทฯและบริษัทย่อยจึงจำเป็นต้องปรับแผนธุรกิจใหม่ มุ่งเน้นการบริหารจัดการใช้ทรัพยากรเพื่อสนับสนุนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้รับผลกระทบและบริหารจัดการต้นทุนทางการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

บริษัทฯ ได้ลดกำลังการผลิตและขนาดของทีมงานบางส่วนเป็นการชั่วคราว แต่ยังคงรักษาไว้ซึ่งระบบคุณภาพตามมาตรฐานที่ดีที่สุด ภารกิจทั้งหมดของเราตอนนี้มุ่งหมายเพื่อกำจัดความเสี่ยงแพร่ระบาดติดเชื้อโรคไวรัสโควิด-19 ทั้งที่บ้าน ระหว่างการเดินทาง และสถานที่ทำงาน เราได้ดำเนินการสอดคล้องเป็นไปตามระเบียบต่างๆ ที่ประกาศโดยรัฐบาล

“ที่ผ่านมาเราได้ดำเนินมาตรการป้องกันต่างๆ ให้คำแนะนำพนักงานของเราทุกคน และสื่อสารถึงทีมงานทั้งหมดอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าทุกคนเข้าใจผลกระทบจากสถานการณ์ครั้งนี้ และควรพยายามจัดการอย่างไรต่อไป เราได้ให้คำแนะนำข้อควรปฏิบัติเพื่อสุขอนามัยส่วนบุคคลที่ดี และความจำเป็นที่ต้องขอความยืดหยุ่นในการปรับตัวให้เข้ากับความเป็นจริงใหม่ของเราในปัจจุบัน เพื่อที่จะเห็นทุกคนปลอดภัยผ่านพ้นสถานการณ์โรคระบาดใหญ่ครั้งนี้ที่ไม่เคยมีมาก่อน ลำดับความสำคัญสูงสุดของเราในเวลานี้ คือ ให้พนักงานของเรา สมาชิกครอบครัว คู่ค้าทางธุรกิจและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด รักษาสุขภาพดีมีจิดใจที่เข้มแข็ง ก้าวผ่านพ้นไปด้วยกันอย่างแข็งแกร่ง”นายธรณ์ กล่าว