จับตาหุ้นกู้ครบดีลพ.ค.กว่า 7 หมื่นลบ. MIDA โล่ง! เจ้าหนี้ยืดจ่าย 2 ปี

HoonSmart.com>> จับตาหุ้นกู้ครบอายุไถ่ถอนเดือนพ.ค.63 กว่า 7.2 หมื่นล้านบาท เรทติ้งต่ำกว่า Investment Grade มูลค่ารวม 9.2 พันล้านบาท ด้าน “ไมด้า แอสเซ็ท” เผยผลประชุมเจ้าหนี้หุ้นกู้รุ่น MIDA204A ไฟเขียวยืดเวลาชำระหนี้ออกไปอีก 2 ปี ดอกเบี้ย 6% ต่อปี

บริษัทหลักทรัพย์โนมูระ พัฒนสิน (CNS) อัพเดทข้อมูลตราสารหนี้ ล่าสุด เมื่อวันที่ 17 เม.ย.2563 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่าตลาดตราสารหนี้เอกชนยังปกติ โดยในเดือน พ.ค.2563 จะมีการครบกำหนดไถ่ถอนและต่ออายุ (Rollover) สูง

พร้อมกันนี้บล.โนมูระ พัฒนสิน ได้รวบรวมข้อมูลตราสารหนี้เอกชนไทยที่ครบกำหนดตั้งแต่เดือนพ.ค.-ธ.ค.2563 มูลค่ารวม 419,909.65 ล้านบาท โดยเดือนพ.ค.2563 ครบกำหนดไถ่ถอนมูลค่าถึง 7.29 หมื่นล้านบาท เดือนมิ.ย. มูลค่า 1.82 หมื่นล้านบาท เดือนก.ค. มูลค่า 5.24 หมื่นล้านบาท เดือนส.ค. มูลค่า 6.21 หมื่นล้านบาท เดือนก.ย. มูลค่า 4.53 หมื่นล้านบาท เดือนต.ค. มูลค่า 4.78 หมื่นล้านบาท เดือนพ.ย. มูลค่า 9.96 หมื่นล้านบาทและเดือนธ.ค.2563 มูลค่า 2.16 หมื่นล้านบาท

หากแยกตามอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ (เรทติ้ง) ในกลุ่มน่าลงทุน (Investment Grade ตั้งแต่ AAA ถึง BBB-) แบ่งเป็น เรทติ้ง AAA+/- มูลค่า 2,800 ล้านบาท เรทติ้ง AA+/- มูลค่า 4,000 ล้านบาท เรทติ้ง A+/- มูลค่า 31,300 ล้านบาท เรทติ้ง BBB+/- มูลค่า 25,524 ล้านบาท

ขณะที่หุ้นกู้เรทติ้ง BB+/- มูลค่า 2,737 ล้านบาทและต่ำกว่า BB+/- มูลค่า 6,507 ล้านบาท

ด้านบริษัท ไมด้า แอสเซ็ท (MIDA) แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2563 รุ่น MIDA204A เมื่อวันที่ 17 เม.ย.2563 อนุมัติให้ขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ MIDA204A ออกไปปอีก 2 ปี โดยแก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้จากเดิมวันที่ 24 เม.ย.2563 เป็น 24 เม.ย.2565 พร้อมทั้งปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้จากเดิมอัตรา 5.5% ต่อปี เป็น 6.00% ต่อปี และอนุมัติแต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์เอเซีย พลัส เป็นตัวแทนดำเนินการรับหลักประกันหนี้

ทั้งนี้ หุ้นกู้ MIDA204A ที่ครบกำหนดมีมูลค่า 612 ล้านบาท