BAM ออกมาตรการพักชำระเงินต้น – ดอกเบี้ย ช่วยลูกค้าฝ่าวิกฤตไวรัส

HoonSmart.com>>บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ออกมาตรการช่วยลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด เลือกตามความเหมาะสมกับความสามารถในการชำระ เช่น พักชำระเงินต้น-ดอกเบี้ย 3 เดือน

นายสมพร มูลศรีแก้ว กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ ( BAM) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 ที่ส่งผลกระทบในวงกว้าง และต่อเนื่องอยู่ในขณะนี้ บริษัทฯ มีความห่วงใยลูกค้าปรับโครงสร้างหนี้ และลูกค้าที่ซื้อทรัพย์สินรอการขายแบบผ่อนชำระกับ BAM ที่ได้รับผลกระทบ จนส่งผลให้ความสามารถในการผ่อนชำระลดลง ถึงขั้นที่ไม่สามารถผ่อนชำระในช่วงนี้ได้ BAM จึงได้ออกมาตรการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับลูกค้าปรับโครงสร้างหนี้ และลูกค้าที่ซื้อทรัพย์แบบผ่อนชำระ

ลูกค้าสามารถเลือก 1 ใน 3 มาตรการช่วยเหลือ ที่เหมาะสมกับความสามารถในการชำระ  ได้แก่

1. พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย เป็นเวลา 3 เดือน

2. พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย เป็นเวลา 3 เดือน หลังจากนั้นพักชำระเงินต้นเป็นเวลา 3 เดือน (ชำระเฉพาะดอกเบี้ย)

3. พักชำระเงินต้น (ชำระเฉพาะดอกเบี้ย) จนถึงงวดเดือนธ.ค. 2563

สำหรับคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการเพื่อขอผ่อนปรนเงื่อนไขการผ่อนชำระ คือ ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 จะต้องเป็นลูกค้าปรับโครงสร้างหนี้กับ BAM ทั้งลูกค้ารายย่อย และลูกค้า SME และต้องเป็นลูกค้าที่ซื้อทรัพย์สินรอการขายแบบผ่อนชำระกับ BAM ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถยื่นคำร้องขอผ่อนปรนเงื่อนไขการผ่อนชำระ ภายในวันที่ 31 พ.ค. 2563 ซึ่ง BAM จะพิจารณาตามความเหมาะสมสำหรับลูกค้าแต่ละราย