ตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อมรับพ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ เปิดซื้อขายตามปกติ

HoonSmart.com>> ตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อมรับพ.ร.ก. ฉุกเฉินฯ เปิดซื้อขายตามปกติ พร้อมประสานทำงานร่วมบริษัทสมาชิกภายใต้สถานการณ์ต่างๆ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แจ้งว่า ตามที่มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตาม พ.ร.ก. การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ของภาครัฐ (เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2563) เพื่อควบคุมการระบาดของโรค COVID-19 โดยห้ามบุคคลใดทั่วราชอาณาจักรออกนอกเคหสถานระหว่างเวลา 22.00-04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น เริ่ม 3 เมษายน 2563

กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อมเดินหน้าตามแผนดำเนินธุรกิจต่อเนื่อง (Business Continuity Plan) โดยเปิดซื้อขายได้ตามปกติ ทั้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) และการดำเนินงานของ บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด (TCH) บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) เป็นไปอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งประสานการทำงานร่วมกับบริษัทสมาชิกพร้อมให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์ ภายใต้สถานการณ์ต่าง ๆ ในปัจจุบัน โดยเปิดการซื้อขายหลักทรัพย์ตามเวลาปกติ

ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อเนื่อง ผู้ลงทุนสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บริษัทหลักทรัพย์ที่ใช้บริการ หรือสอบถามได้ที่ SET Contact Center โทร. 0 2009 9999