‘สิริวัฒนภักดี’ เก็บหุ้น UV 11 วัน รับตั้งแต่ราคา 3.35-2.21 บาท

HoonSmart.com>> “ปณต-ฐาปน” รายงานการซื้อหุ้น ยูนิเวนเจอร์ แทนบริษัท อเดลฟอส  เก็บมาตั้งแต่วันที่ 4 -18 มี.ค. รวม 3.21 ล้านหุ้น รวม 8.92 ล้านบาท ราคาไหลลงแรงตามภาวะตลาด 

นาย ปณต สิริวัฒนภักดี ประธานกรรมการบริหาร และนาย ฐาปน สิริวัฒนภักดี รองประธานกรรมการ บริษัท ยูนิเวนเจอร์ (UV) ซึ่งถือหุ้นใหญ่ในบริษัท อเดลฟอส รายงานการซื้อหุ้น UV จำนวน 11 วัน รวม 3.21 ล้านหุ้น ช่วงราคาหุ้นละ 3.35-2.21 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น  8.92 ล้านบาท

การซื้อหุ้น UV เริ่มตั้งแต่วันที่ 4 มี.ค.จำนวน 399,800 หุ้น ราคาหุ้นละ 3.25บาท และซื้อต่อเนื่อง วันที่ 5 จำนวน 200,000 หุ้น ราคา 3.35 บาท วันที่ 6 มี.ค.จำนวน 411,600 หุ้น ราคา 3.23 บาท วันที่ 9 จำนวน 200,000 หุ้น ราคา 3.01 บาท วันที่ 10 จำนวน 200,000 หุ้น ราคา 2.96 บาท วันที่ 11 จำนวน 200,000 หุ้น ราคา 2.99 บาท วันที่ 12 จำนวน 400,000 หุ้น ราคา 2.74 บาท วันที่ 13 จำนวน 200,000 หุ้น ราคา 2.41 บาท วันที่ 16 จำนวน 400,000 หุ้น ราคา 2.32 บาท วันที่ 17 จำนวน 200,000 หุ้น ราคา 2.21 บาท และ วันที่ 18 จำนวน 400,000 หุ้น ราคา 2.21 บาท ทั้งนี้วันที่ 19 มี.ค. ราคาหุ้น UV ยังคงลดลงต่อ 0.02 บาท ปิดที่ 2.18 บาท

จากโครงสร้างผู้ถือหุ้นใหญ่ ณ วันที่ 31 ม.ค.2563  บริษัทอเดลฟอส จำกัด ถือหุ้นมากที่สุด 1,033,210,305 หุ้น สัดส่วน 54.04% ของทุนชำระแล้ว