ตลาดหลักทรัพย์ฯ เตือนผู้ลงทุนศึกษาข้อมูล BDMS ซื้อหุ้น BH

HoonSmart.com>>ตลาดหลักทรัพย์เตือนผู้ลงทุนศึกษาข้อมูล BDMS เสนอซื้อหุ้น BH ราคา 125 บาทต่อหุ้น อาจปรับราคาขึ้นไม่เกิน 20%

ตลาดหลักทรัพย์ แจ้งให้ผู้ลงทุนติดตามข้อมูล “การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ (BH) จากข่าวของ บริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการ (BDMS) ได้รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าที่ประชุมคณะกรรมการของ BDMS มีมติให้เข้าทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดโดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไข (Conditional Voluntary Tender Offer) ในหลักทรัพย์ทั้งหมดของ ฺBH ราคา 125 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ราคาเสนอซื้อหลักทรัพย์อาจถูกปรับขึ้นได้ในอัตราไม่เกิน 20% ของราคาเสนอซื้อ

การปรับราคาเสนอซื้อบริษัทจะพิจารณาจากความเหมาะสมของสภาวะตลาดของตลาดหลักทรัพย์และราคาซื้อขายหุ้น BH ในขณะนั้น ซึ่งบริษัทจะแจ้งราคาเสนอซื้อสุดท้ายอีกครั้งภายหลังจากเงื่อนไขบังคับก่อนที่กำหนดไว้สำเร็จครบถ้วน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงขอให้ผู้ลงทุนติดตามรายละเอียดข้อมูลดังกล่าวจากข่าวของ BDMS ในระบบข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563

อ่านข่าว

BDMS เสนอซื้อ BH ราคา 125 บาท/หุ้น มูลค่ากว่า 8.56 หมื่นลบ.