tluxe

TLUXE ตั้ง “ณสุ จันทร์สม” CEO ขับเคลื่อนธุรกิจปั๊มรายได้

“บอร์ดไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์” ไฟเขียวตั้ง “ณสุ จันทร์สม” นั่ง CEO พร้อมปรับโครงสร้างองค์กร ภาพลักษณ์ใหม่ รองรับขยายธุรกิจที่หลากหลายในอนาคต มั่นใจภายใน 2 ปีผลงานเติบโตก้าวกระโดด

TLUXE คลอดวอร์แรนต์ 3 -ขายโรงไฟฟ้าใต้พิภพ

TLUXE แจกวอร์แรนต์ – 3 ให้ผู้ถือหุ้น เตรียมขายโรงไฟฟ้าพลังงานคามร้อนใต้พิภพ 15 โครงการ มุลค่ากว่า 1.3 พันล้านบาท

TLUXEขายโรงไฟฟ้าญี่ปุ่นเฉียด1.4พันล. ซื้ออสังหาฯเวียดนาม

บอร์ดไทยลักซ์ฯจัดโครงสร้างธุรกิจใหม่ ขายโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพในญี่ปุ่น COD แล้ว 5 โครงการ ร่วม 1,375 ล้านบาทให้กองทุนญี่ปุ่น ไปร่วมลงทุนอสังหาฯที่เวียดนาม ได้ผลตอบแทนจากการขายห้องชุด 50%ของโครงการ ได้ 6% ต่อปีด้วย โอนธุรกิจผลิตอาหารสัตว์น้ำให้บริษัทย่อยดูแล