SUC

“สหยูเนี่ยน” เทนเดอร์หุ้น UT ดีเดย์ 28 ธ.ค.-3 มี.ค.65

HoonSmart.com>> “สหยูเนี่ยน” ยื่นคำเสนอซื้อหุ้น “ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ” (UT) ตั้งแต่ 28 ธ.ค.-3 มี.ค.65 ราคา 38.35 บาท/หุ้น ก่อนถอนหุ้นออกจากตลาด

“สหยูเนี่ยน” เทนเดอร์หุ้น UT ราคา 38.35 บาท เพิกถอนออกตลาด

HoonSmart.com>> “สหยูเนี่ยน” ตั้งโต๊ะรับซื้อหุ้น UT สัดส่วน 50.12% จากผู้ถือหุ้นที่เหลือทั้งหมด ราคาหุ้นละ 38.35 บาท เตรียมเพิกถอนหุ้นออกจากตลาดหลักทรัพย์ หลังเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน เหตุหยุดดำเนินธุรกิจสิ่งทอซึ่งเป็นธุรกิจหลักและอยู่ระหว่างสรรหาธุรกิจใหม่