“สหยูเนี่ยน” เทนเดอร์หุ้น UT ดีเดย์ 28 ธ.ค.-3 มี.ค.65

HoonSmart.com>> “สหยูเนี่ยน” ยื่นคำเสนอซื้อหุ้น “ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ” (UT) ตั้งแต่ 28 ธ.ค.-3 มี.ค.65 ราคา 38.35 บาท/หุ้น ก่อนถอนหุ้นออกจากตลาด

บริษัท สหยูเนี่ยน (SUC) แจ้งว่า บริษัทฯ ได้ยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ (UT) เพื่อการเพิกถอน ในราคา 38.35 บาท/หุ้น ระยะเวลาทำคำเสนอซื้อ วันที่ 28 ธ.ค. 2564 ถึงวันที่ 03 มี.ค. 2565 โดยมีบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) เป็นตัวแทนการรับซื้อ ราคาสุทธิที่ผู้ขายจะได้ 38.247414 บาท/หุ้น และวันที่ชำระราคาหลักทรัพย์ที่เสนอซื้อวันที่ 7 มี.ค. 2565