SEC

ก.ล.ต.-ตลท. จับมือ สมาคมนักวิเคราะห์ เพิ่ม 100 บทวิเคราะห์คุณภาพ

HoonSmart.com>>รวมพลังพัฒนาตลาดทุนไทยระยะยาว สำนักงานก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน ร่วมเปิดโครงการจัดทำบทวิเคราะห์คุณภาพให้ครอบคลุมหลักทรัพย์มากขึ้น ตั้งเป้าผลิต 100 บทวิเคราะห์ ใน 3 ปี คุณสมบัติเบื้องต้น หุ้นนอก SET 100  มาร์เก็ตแคปกว่า 3,000 ล้านบาท ส่วนธีมกำลังหารือ หุ้นในดัชนีหุ้นยั่งยืน ธุรกิจ Well-being มีโอกาสสูง ช่วยเพิ่มสภาพคล่อง ลดความผันผวนราคาหุ้นขนาดกลาง-เล็ก พัฒนานักวิเคราะห์ คาดเริ่มเผยแพร่ในไตรมาส 4 ปีแรกประเดิม 40 บทวิเคราะห์

ก.ล.ต. รับฟังผู้ลงทุน EARTH ส่งเรื่องต่อตลาด เกณฑ์เปิดซื้อขายหุ้น “SP”

HoonSmart.com>>เลขาธิการก.ล.ต.รับฟังเสียงค้านของผู้ลงทุน EARTH จำนวน 90 คน ส่งต่อตลาดหลักทรัพย์ พิจารณาเกณฑ์เปิดซื้อขายหุ้น “SP”ชั่วคราว 1 ก.ค.นี้ 

ก.ล.ต.ยกระดับตลาดทุนเพื่อทุกคน เพิ่มผู้เล่น เอื้อ SME คุ้มครองผู้ลงทุน

HoonSmart.com>>”รื่นวดี สุวรรณมงคล” เลขาธิการ ก.ล.ต. คนใหม่ เปิดแถลงนโยบายครั้งแรก ทำงานเชิงรุก โจทย์ใหญ่ในการพัฒนาตลาดทุนสำหรับทุกคน กลุ่มเป้าหมายต้องชัดเจน พร้อมแบ่งปันประสบการณ์  ต่อยอดนโยบายที่ทำมาแล้วให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ปรับตัวภายใต้ระบบนิเวศน์ที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว เปิดโอกาสการเข้าถึงบริการทางการเงินและตลาดทุนกว้างขึ้น ต่างจังหวัดมีศักยภาพการออมและการลงทุน เพิ่มผู้เล่นในตลาดทุน พร้อมเปิดโอกาสให้ SME เข้ามาระดมทุน อำนวยความสะดวกภาคธุรกิจ เพิ่มความสามารถการแข่งขันของประเทศ

ก.ล.ต. ร่วมกับ 9 หน่วยงาน หนุนเทคโนโลยีดิจิทัลพัฒนาตลาดทุนไทย

HoonSmart.com>>ก.ล.ต. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ 9 หน่วยงานภาครัฐและเอกชน นับเป็นครั้งแรก  ในการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการพัฒนาตลาดทุนไทยสู่การเปลี่ยนผ่านไปสู่ยุคดิจิทัล อย่างเท่าทัน มีประสิทธิภาพ

ก.ล.ต. ปรับเกณฑ์เงินกองทุนบล.-อนุพันธ์ เข้มทำไม่ได้ต้องหยุดธุรกิจทันที

HoonSmart.com>>ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นการปรับปรุงหลักเกณฑ์เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ(NC)ของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพิ่มความคล่องตัว รองรับสินทรัพย์ดิจิทัล จำกัดความเสียหายของลูกค้าและตลาดทุน ยกเลิกผ่อนผัน 90 วัน ให้บริษัทที่ดำรงเงินกองทุนไม่ได้ ต้องหยุดธุรกิจทันที ส่งต่อลูกค้าให้รายอื่นให้บริการแทน

1 2