Money Channel

ตลท. ยืนยันให้ความรู้การเงินต่อเนื่อง เปิดกว้างรับคอนเทนต์จากทุกสื่อ

“ภากร” ยืนยันตลาดหลักทรัพย์ยังเดินหน้าให้ความรู้ทางการเงินกับประชาชน แม้จะปิด Money Channel แต่เปลี่ยนรูปแบบ-วิธีการให้ประชาชนเข้าถึงได้มากขึ้น ได้เนื้อหาตรงความต้องการมากขึ้น เผยพร้อมเปิดรับผู้ผลิตเนื้อหาทุกสื่อ