MJLF

ผู้ถือหน่วย MJLF ไม่อนุมัติข้อเสนอ MAJOR ขอเช่าพื้นที่รัชโยธิน-รังสิต

HoonSmart.com>> ผู้ถือหน่วยลงทุน “กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ไลฟ์ สไตล์” ไม่อนุมัติข้อเสนอ “เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์-เมเจอร์โบว์ล” ขอเช่าพื้นที่และรับบริการโครงการ เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์รัชโยธิน และเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รังสิต หลังสัญญาเช่าและบริการเดิมสิ้นสุดลง

MJLF เผยกลุ่ม MAJOR ขอเว้น-ลด-ปรับเงื่อนไขค่าเช่าพื้นที่อ่วมพิษโควิด

HoonSmart.com>> กองทุนอสังหาฯ MJLF เผย “MAJOR-เมเจอร์โบว์ล” ถูกพิษโควิด-19 ซ้ำซ้อนตั้งแต่ปี 63 จนระบาดระลอกใหม่ ธุรกิจยังฟื้น ขอยกเว้นค่าเช่า 18 มี.ค.63-31 พ.ค.63 “เมเจอร์ โบว์ล” สาขารัชโยธิน-รังสิต ของดเว้นค่าเช่าและค่าบริการ 2 ม.ค.64-22 ม.ค.64 พร้อมขอยกเลิกอัตราค่าช่าและค่าบริการขั้นต่ำ ขอจ่ายอัตรา 15% ของรายได้บริการโรงหนังและโบว์ลิ่งตั้งแต่ 1 ม.ค.64-31 ธ.ค.64