K-PLAN3

บลจ.กสิกรไทยชู K-PLAN3 ตอบโจทย์ทุกสภาวะตลาด

บลจ.กสิกรไทย ชี้ปัจจัยเสี่ยงต่างประเทศกดหุ้นไทยผันผวน ด้านปัจจัยพื้นฐานยังปึ๊ก ชูกองทุน K-PLAN3 ดีกรี 5 ดาว ลงทุนแบบบาลานซ์ ตอบโจทย์ทุกสภาวะตลาด