GULF

ศาลรับคำฟ้องกกพ.ไม่ออกใบอนุญาต LNG Shipper ให้ GULF

“กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์” เผยศาลปกครองอยู่ระหว่างพิจารณากรณีกกพ.ไม่ออกใบอนุญาตประกอบกิจการ LNG Shipper ให้บริษัทฯ

GOLD-GULF-MBK-THG เข้าใหม่ดัชนีฟุตซี่ Mid Cap

“ตลาดฯ -ฟุตซี่” ประกาศผลการคัดเลือกหลักทรัพย์ในดัชนี FTSE SET Index Series สำหรับรอบทบทวนเดือนมิ.ย.2561 “4 หุ้นใหม่” เข้ากลุ่มมิดแคป “24 หุ้นใหม่” เข้าดัชนีชาริอะห์ ส่วนบิ๊กแคปไม่เปลี่ยนแปลง

GULF กำไรโต54%ต้นทุนเงินลด

กัลฟ์ฯเผยที่มาของกำไร 1,707 ล้านบาท 2 โรงไฟฟ้า SPP ก๊าซธรรมชาติ เริ่ม COD ต้นทุนทางการเงินลดเหลือ 3.25% คืนหนี้ระยะยาว ลดค่าธรรมเนียมค้ำประกันหุุ้นกู้

“สารัชถ์”ทุ่ม 287 ล้านบาทซื้อหุ้น GULF

“สารัชถ์ รัตนาวะดี”ทนเห็นราคาหุ้น GULF ทรุดแรงไม่ไหว ใช้บริษัทในกลุ่มซื้อเก็บ 3 วันติดต่อกัน กว่า 200 ล้านบาท แต่พยุงไม่ไหว หลุดต่ำกว่า 70 บาท ข่าวดี พ้นจากแคชบาลานซ์แล้ว

GULF เปิดเทรดวันแรกที่ราคา 57.50 บาท จากราคา IPO ที่ 45 บาท

หุ้น GULF เปิดเทรดวันแรกที่ 57.50 บาท เพิ่มขึ้น 12.5o บาท หรือ +27.78% จากราคาขาย IPO ที่ 45 บาทต่อหุ้น

1 15 16 17