FiT

“กกพ.” สรุปยอดผู้ยื่นคำขอขายไฟฟ้า พลังงานหมุนเวียน 17,400 MW

HoonSmart.com>>สำนักงานกกพ. สรุปยอดผู้ยื่นคำขอขายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ในรูปแบบ FiT ปี 65 – 73 สำหรับ 3 ประเภทเชื้อเพลิง จำนวน 4 ฉบับ รวม 670 โครงการ ปริมาณพลังไฟฟ้าเสนอขายรวม 17,400 เมกะวัตต์ ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติภายในวันที่ 9 ธ.ค. 65