Evergrande

Evergrande เพิ่มความเสี่ยงกับธนาคารจีนหรือไม่?

“Evergrande เพิ่มความเสี่ยงกับธนาคารจีนหรือไม่?” ความเสี่ยงสภาพคล่องของบริษัทอสังหาฯ จะกระทบกับธนาคารใด และกระทบนักลงทุนไทยหรือไม่ ซึ่งนักลงทุนกำลังอยู่ในช่วงจับตาสถานการณ์ของบริษัท China Evergrande Group ที่มีความเสี่ยงผิดนัดชำระหนี้ก้อนโต จากเว็บไซต์ของบริษัทระบุว่าบริษัทเป็นเจ้าของโครงการอสังหาฯ ถึง 1,300 โครงการในกว่า 280 เมือง และมีหนี้สินรวม 3 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ

Evergrande – ความเสี่ยงและทางออกที่เลือกได้

จะเกิดวิกฤติเศรษฐกิจในจีนหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับว่า วิกฤติ Evergrande นี้จะลามไปสู่ภาคส่วนอื่นหรือไม่ เช่นกรณีวิกฤติต้มยำกุ้งของไทยหรือวิกฤติแฮมเบอร์เกอร์ในสหรัฐ ซึ่งปัญหาภาคอสังหาริมทรัพย์นำไปสู่ปัญหาสภาบันการเงิน สภาพคล่องในระบบหาย ธนาคารพาณิชย์กังวลในการปล่อยสินเชื่อเพราะห่วงหนี้สูญ บริษัทต่างๆ จึงขาดสภาพคล่องและล้มลงไปในที่สุด นักลงทุนกังวลว่า ใครจะเป็นรายต่อไปที่จะล้ม หาก Evergrande เป็นบริษัทเดียวที่มีปัญหาสภาพคล่อง และภาครัฐของจีนสามารถควบคุมไม่ให้ปัญหานี้ลามไปสู่บริษัทอื่นหรือภาคส่วนอื่นได้ ปัญหานี้ก็น่าจะสามารถควบคุมดูแลความเสียหายได้ในวงจำกัด

ASPS มอง Evergrande บิ๊กอสังหาฯ จีนเสี่ยงเบี้ยวหนี้กระทบไทยจำกัด

HoonSmart.com>> “บล.เอเซีย พลัส” ประเมินผลกระทบปัญหา Evergrande ต่างจากวิกฤต Subprime สหรัฐฯ มองเป็นปัญหาเฉพาะตัว ไม่ขยายวงกว้าง กระทบต่อตลาดหุ้นไทยในวงจำกัด ด้านบริษัทอสังหาฯ ไทยฐานะการเงินแกร่ง ด้านบล.ทรีนีตี้ มองเป็นปัญหาเฉพาะตัว ไม่เกี่ยวข้องธุรกิจไทยโดยตรง ผลกระทบฟันด์โฟลว์ไหลออกเอเชีย ต่างชาติขายพันธบัตร ค่าเงินบาทอ่อนหนักกดดัชนี ผลดีหุ้นส่งออก จับตาแบงก์ชาติหลังเงินบาทอ่อน