CAZ

CAZ คว้างานก่อสร้าง 2 โครงการ มูลค่า 143 ลบ.

HoonSmart.com>> “ซี เอ แซด (ประเทศไทย)” เซ็นสัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง โครงการพลังงานสะอาด 2 โครงการที่ชลบุรี มูลค่ารวมกว่า 143 ล้านบาท

CAZ รับงาน 2 โครงการพลังงานสะอาด มูลค่ารวม 482.61 ลบ.

HoonSmart.com>>”ซี เอ แซด (ประเทศไทย)”(CAZ) แจ้งเซ็นสัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง 2 โครงการพลังงานสะอาด รวมมูลค่า 482.61 ล้านบาท ที่ตั้งโครงการจังหวัดชลบุรี

CAZ คว้า 3 โครงการพลังงานสะอาด-ปรับปรุงโรงโอเลฟินส์มูลค่ากว่า 980 ลบ.

HoonSmart.com>> “ซี เอ แซด” เซ็นสัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง 3 โครงการ “พลังงานสะอาด-ปรับปรุงโรงโอเลฟินส์” มูลค่ารวมกว่า 980 ล้านบาท

CAZ คว้าก่อสร้างท่าเทียบเรือรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลวมูลค่า 401 ลบ.

HoonSmart.com>> “ซี เอ แซด” เซ็นสัญญาก่อสร้างโครงการ ก่อสร้างท่าเทียบเรือและสถานีรับ-จ่าย ก๊าซธรรมชาติเหลว หนองแฟบ มูลค่า 401 ล้านบาท

CAZ คว้างานใหม่ 2 โครงการมูลค่า 135 ลบ.

HoonSmart.com>> “ซี เอ แซด” เซ็นสัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง 2 โครงการ “โรงงานผลิตเม็ดพลาสติก-ติดต้งอุปกรณ์ Actuator” ระยอง มูลค่ารวมกว่า 135 ล้านบาท

CAZ คว้างานโยธาโครงการพลังงานสะอาด TOP มูลค่า 921 ลบ.

HoonSmart.com>> “ซี เอ แซด” เซ็นสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างงานโยธา โครงการพลังงานสะอาด โรงกลั่น “ไทยออยล์” มูลค่า 921.50 ล้านบาท

CAZ รับงานท่าเทียบเรือรับ-จ่ายก๊าซหนองแฟบ 84 ลบ.

HoonSmart.com>> “ซี เอ แซด” เซ็นสัญญารับเหมาก่อสร้างโครงการงานระบบสายไฟฟ้าใต้ดิน โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือ และสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว หนองแฟบ มูลค่าโครงการกว่า 84 ล้านบาท

1 2