CAZ คว้า 3 โครงการพลังงานสะอาด-ปรับปรุงโรงโอเลฟินส์มูลค่ากว่า 980 ลบ.

HoonSmart.com>> “ซี เอ แซด” เซ็นสัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง 3 โครงการ “พลังงานสะอาด-ปรับปรุงโรงโอเลฟินส์” มูลค่ารวมกว่า 980 ล้านบาท

บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) หรือ CAZ แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า บริษัทได้ลงนามในสัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง 3 โครงการ รวมมูลค่าโครงการกว่า 980.33 ล้านบาท ประกอบด้วย 1.โครงการพลังงานสะอาด ในจังหวัดชลบุรี มูลค่าโครงการ 172,978,461 บาท เป็นงานโยธา พื้นที่ WBS E และ M07 ระยะเวลาก่อสร้าง 13 เดือน

2. โครงการปรับปรุงโรงโอเลฟินส์ หน่วยที่ 2 มูลค่าโครงการ 679,975,557 บาท เป็นงานจัดหา ผลิตขึ้นรูปและติดตั้ง งานโยธา งานโครงสร้าง งานเครื่องกล งานท่อ ในจังหวัดระยอง ระยะเวลาก่อสร้าง 20 เดือน และ 3.โครงการปรับปรุงโรงโอเลฟินส์ หน่วยที่ 2 มูลค่าโครงการ 127,378,444 บาท เป็นงานจัดหาและผลิตขึ้นรูปโครงสร้างหลัก จังหวัดระยอง ระยะเวลาก่อสร้าง 18 เดือน