CAZ เซ็นรับงานโครงการพลังงานสะอาดมูลค่า 160 ลบ.

HoonSmart.com>> “ซี เอ แซด” เซ็นสัญญาจ้างเหมาโครงการพลังงานสะอาด มูลค่ารวม 160 ล้านบาท

บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) หรือ CAZ แจ้งว่า บริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง 2 โครงการ ได้แก่ 1.โครงการพลังงานสะอาด ซึ่งเป็นงานโยธา ของรายการเหมาที่ 7 ตั้งอยู่จังหวัดชลบุรี มูลค่าโครงการ 106,583,886 บาท ระยะเวลาก่อสร้าง 4 เดือนและ 2.โครงการพลังงานสะอาด จัดหาและผลิตขึ้นรูปและติดตั้งโครงสร้างเหล็ก มูลค่าโครงการ 54,623,226 บาท ระยะเวลาก่อสร้าง 4 เดือน