BSM

ตลท. สั่ง BSM เข้า Cash Balance, AJA, STOWER, STOWER-W3, T เข้าระดับ2

HoonSmart.com>>ตลาดหลักทรัพย์ฯสั่ง หุ้น BSM เข้า ระดับ 1 : Cash Balance 7-27 ก.ย.64 , AJA เข้า ระดับ 2 : ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย และ Cash Balance AJA ตั้งแต่ 7-15 ก.ย.64 ส่วน STOWER, STOWER-W3 และ T ตั้งแต่ 7-27 ก.ย.64