1000x.live

ก.ล.ต.กล่าวโทษ “1000x.live -วรวัฒน์” ทำธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลไม่ได้รับอนุญาต

HoonSmart.com>> ก.ล.ต. กล่าวโทษเว็บไซต์ 1000X Limited (1000X) พร้อม “วรวัฒน์ นาคแนวดี” ต่อบก.ปอศ. เหตุประกอบธุรกิจผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัลโดยไม่ได้รับอนุญาต มีความผิดตามพ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ