โควิด-19

ศบค.พบผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่มจำนวน 477 ราย เสียชีวิต 12 ราย

HoonSmart.com>>ศบค.รายงานพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มจำนวน 477 ราย เป็นผู้ป่วยในประเทศ 477 ราย หายป่วยกลับบ้าน 1,170 ราย เสียชีวิต 12 ราย

ศบค.พบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่ม 4,739 ราย เสียชีวิต 31 ราย

HoonSmart.com>> ศบค.เผยผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่เพิ่ม 4,739 ราย เดินทางมาจากต่างประเทศ 5 ราย ยอดหายป่วยกลับบ้าน 7,391 ราย เสียชีวิต 31 ราย

ศบค.พบผู้ติด COVID-19 เพิ่ม 24,996 ราย เสียชีวิต 84 ราย

HoonSmart.com>> ศบค.รายงานพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม รวม 24,996 ราย จำแนกเป็น ผู้ป่วยจากในประเทศ 24,965 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 31 ราย เสียชีวิต 84 ราย

ศบค.พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม 18,953 ราย เสียชีวิต 30 ราย

HoonSmart.com>>ศบค.รายงานพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม จำนวน 18,953 ราย จากในประเทศ 18,770 ราย จากต่างประเทศ 183 ราย หายป่วยกลับบ้าน 13,962 ราย  เสียชีวิต 30 ราย

ศบค.พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม 15,882 ราย เสียชีวิต 24 ราย

HoonSmart.com>>ศบค.รายงานพบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่ม 15,882 ราย เป็นผู้ป่วยจากในประเทศ 15,682 ราย มาจากต่างประเทศ 200 ราย หายป่วยกลับบ้าน 9,482 ราย เสียชีวิต 24 ราย

ศบค. พบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่ม 8,077 ราย เสียชีวิต 9 ราย

HoonSmart.com>> ศบค.รายงานพบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่ม รวม 8,077 ราย ผู้ป่วยมาจากในประเทศ 7,795 ราย ต่างประเทศ 282 ราย หายป่วยกลับบ้าน 4,887 ราย เสียชีวิต 9 ราย

ศบค. ปรับระดับสถานการณ์พื้นที่ทั่วราชอาณาจักร เริ่ม 9 มค.65

HoonSmart.com>>ศบค.ประกาศปรับระดับพื้นที่สถานการณ์ทั่วราชอาณาจักร และการปรับมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด-19  พื้นที่ควบคุม (สีส้ม) 69 จังหวัด เริ่ม 9 มกราคม 65

ประกาศเตือนภัยโควิด ระดับ 4 แนะ WFH – ชะลอเดินทาง – ปิดสถานที่เสี่ยง

HoonSmart.com>>กระทรวงสาธารณสุข ยกระดับเตือนภัยโควิด-19 ระดับ 4 แนะ WFH ชะลอเดินทางข้ามจังหวัด ลดการรวมต้ว กักตัวผู้เดินทางจากต่างประเทศ

ศบค.พบผู้ติดเชื่้อโควิด-19 เพิ่ม 3,112 ราย เสียชีวิต 12 ราย

HoonSmart.com>>ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19 รายงานพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม จำนวนรวม 3,112 ราย  จากระบบเฝ้าระวังฯ 2,896 ราย มาจากต่างประเทศ 149 ราย หายป่วยกลับบ้าน 2,921 ราย เสียชีวิต 12 ราย

1 2 3 8