โควิด-19

ไทยพบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่ม 45 ราย

HoonSmart.com>> ศบค. เผยพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่เพิ่ม 45 ราย ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวัง และบริการ 32 ราย ตรวจเชิงรุก 5 ราย เดินทางจากต่างประเทศ 8 ราย ส่วนผู้ติดเชื้อทั่วโลกกว่า 113.54 ล้านราย

ไทยพบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่ม 756 ราย เตือน!! ผู้ติดเชื้อปกปิดข้อมูลมีความผิด

HoonSmart.com>> ศบค. เผยพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่เพิ่ม 756 ราย ติดเชื้อในประเทศ 746 ราย มาจากต่างประเทศ 1. ราย กรมควบคุมโรคเตือนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ปกปิดข้อมูล มีความผิดตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน และ พ.ร.บ.โรคติดต่อ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง มีโทษหนักทั้งจำ ทั้งปรับ ด้านสถานการณ์ยอดผู้ติดเชื้อทั่วโลกทะลุเกิน 101.43 ล้านราย

ไทยพบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่ม 187 ราย เสียชีวิต 2 ราย

HoonSmart.com>> ศบค. เผยพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่เพิ่ม 187 ราย ติดเชื้อในประเทศ 177 ราย มาจากต่างประเทศ 10 ราย เสียชีวิต 2 ราย รวมเสียชีวิต 75 ราย ด้านสถานการณ์ยอดผู้ติดเชื้อทั่วโลก 99.76 ล้านราย

ไทยพบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่ม 309 ราย

HoonSmart.com>> ศบค. เผยพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่เพิ่ม 309 ราย ผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชน 217 ราย จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯ จำนวน 80 ราย มาจากต่างประเทศ 12 ส่วนสถานการณ์ติดเชื้อทั่วโลก 98.08 ล้านราย

ไทยพบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่ม 142 ราย เสียชีวิตทั่วโลกทะลุ 2 ล้านราย

HoonSmart.com>> ศบค. เผยพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่เพิ่ม 142 ราย ผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชน 37 ราย จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯ จำนวน 88 ราย มาจากต่างประเทศ 17 ราย บราซิลเผยวัคซีนโควิด-19 CoronaVac ของ Sinovac อยู่ระหว่างการทดสอบเฟส 3 พบมีประสิทธิภาพดี ปากีสถาน อนุมัติให้ใช้วัคซีนโควิด-19 ของ AstraZeneca ในกรณีฉุกเฉินนับเป็นวัคซีนชนิดแรกที่ได้รับอนุญาตในเอเชียใต้ ส่วนสถานการณ์ติดเชื้อทั่วโลก 97.03 ล้านราย

ไทยพบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่ม 171 ราย

HoonSmart.com>> ศบค. เผยพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่เพิ่ม 171 ราย ผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชน 125 ราย จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯ จำนวน 33 ราย มาจากต่างประเทศ 13 ราย ส่วนสถานการณ์ติดเชื้อทั่วโลก 96 ล้านราย

แบงก์ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้ารับมือ COVID-19 ระลอกใหม่

HoonSmart.com>> สมาคมธนาคารไทยและธนาคารพาณิชย์พร้อมออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้ารายย่อยที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ระบาดระลอกใหม่ ตามแนวทางการช่วยเหลือลูกหนี้ของ ธปท. ล่าสุด

ไทยพบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่ม 369 ราย

HoonSmart.com>> ศบค. เผยพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่เพิ่ม 369 ราย ติดเชื้อในประเทศ 357 ราย มาจากต่างประเทศ 12 ราย ส่วนสถานการณ์ติดเชื้อทั่วโลก 95.47 ล้านราย

ไทยพบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่ม 374 ราย เสียชีวิตทั่วโลกพุ่ง 2 ล้านราย

HoonSmart.com>> ศบค. เผยพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่เพิ่ม 374 ราย ติดเชื้อในประเทศ 364 ราย มาจากต่างประเทศ 10 ราย ส่วนสถานการณ์ติดเชื้อทั่วโลก 94.95 ล้านราย

1 2 3 4