ศบค.พบผู้ติดเชื่้อโควิด-19 เพิ่ม 3,112 ราย เสียชีวิต 12 ราย

HoonSmart.com>>ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19 รายงานพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม จำนวนรวม 3,112 ราย  จากระบบเฝ้าระวังฯ 2,896 ราย มาจากต่างประเทศ 149 ราย หายป่วยกลับบ้าน 2,921 ราย เสียชีวิต 12 ราย

ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 📆
วันอาทิตย์ที่ 2 มกราคม 2565
รวม 3,112 ราย จำแนกเป็น
ผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังฯ 2,896 ราย
ผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 65 ราย
ผู้ป่วยภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 2 ราย
ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 149 ราย
ผู้ป่วยสะสม 2,200,695 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
.
หายป่วยกลับบ้าน 2,921 ราย
หายป่วยสะสม 2,147,304 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
ผู้ป่วยกำลังรักษา 33,108 ราย
.
เสียชีวิต 12 ราย