เลือกตั้งสหรัฐ

กสิกรฯชี้ผลเลือกตั้งสหรัฐ กระทบการค้าไทย 3-4 พันล้านดอลลาร์ฯ

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเผยผลเลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐฯ แรงกระตุ้นทางเศรษฐกิจเพิ่มเติมมีจำกัด ในขณะที่สงครามการค้ายังเดินหน้าต่อไป กดดันการส่งออกไทยในปี 2562