ราคาน้ำมัน

ปตท.-บางจาก ขึ้นราคาน้ำมันเบนซินทุกชนิด 60 สต./ลิตร

HoonSmart.com>>ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก (OR) และ บางจาก คอร์ปอเรชั่น (BCP) ปรับขึ้นราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดลิตรละ 60 สต. ส่วนกลุ่มดีเซลทุกชนิดราคาคงเดิม  มีผลตั้งแต่เวลา 05.00 น.วันที่ 23 มี.ค. 65

ปตท.-บางจาก ขึ้นราคาน้ำมันเบนซินทุกชนิด 60 สต./ลิตร

HoonSmart.com>>ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก (OR) และ บางจาก คอร์ปอเรชั่น (BCP) ปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดลิตรละ 60 สต. ส่วนกลุ่มดีเซลทุกชนิดราคาคงเดิม  มีผลตั้งแต่เวลา 05.00 น.วันที่ 22 มี.ค. 65

ปตท.-บางจาก ลดราคาน้ำมันเบนซินทุกชนิด 40 สต./ลิตร

HoonSmart.com>>ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก (OR) และ บางจาก คอร์ปอเรชั่น (BCP) ปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดลิตรละ 40 สต. ส่วนกลุ่มดีเซลทุกชนิดราคาคงเดิม  มีผลตั้งแต่เวลา 05.00 น.วันที่ 15 มี.ค. 65

ปตท.-บางจาก ขึ้นราคาน้ำมันเบนซินทุกชนิด 1 บาท/ลิตร

HoonSmart.com>>ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก (OR) และ บางจาก คอร์ปอเรชั่น (BCP) ปรับขึ้นราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดลิตรละ 1 บาท. ส่วนกลุ่มดีเซลทุกชนิดราคาคงเดิม  มีผลตั้งแต่เวลา 05.00 น.วันที่ 9 มี.ค. 65

ปตท.-บางจาก ขึ้นราคาน้ำมันทุกชนิด 20-60 สต./ลิตร

HoonSmart.com>>ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก (OR) และ บางจาก คอร์ปอเรชั่น (BCP) ปรับขึ้นราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดลิตรละ 60 สต.  ส่วนน้ำมันกลุ่มดีเซลทุกชนิดขึ้นลิตรละ 20 สต. มีผลตั้งแต่เวลา 05.00 น.วันที่ 4 มี.ค. 65

ปตท.-บางจาก ลดราคาน้ำมันเบนซิน-แก๊สโซฮอล์ทุกชนิด 40 สต./ลิตร

HoonSmart.com>>ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก (OR) และ บางจาก คอร์ปอเรชั่น (BCP) ปรับขึ้นราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดลิตรละ 40 สต.  ส่วนน้ำมันกลุ่มดีเซลทุกชนิดราคาคงเดิม มีผลตั้งแต่เวลา 05.00 น.วันที่ 19 ก.พ. 65

ปตท.-บางจาก ขึ้นราคาน้ำมันเบนซิน-แก๊สโซฮอล์ทุกชนิด 50-60 สต./ลิตร

HoonSmart.com>>ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก (OR) และ บางจาก คอร์ปอเรชั่น (BCP) ปรับขึ้นราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดลิตรละ 50-60 สต.  ส่วนน้ำมันกลุ่มดีเซลทุกชนิดราคาคงเดิม มีผลตั้งแต่เวลา 05.00 น.วันที่ 28 ม.ค.65

ปตท.-บางจาก ขึ้นราคาน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิด 40-60 สต./ลิตร

HoonSmart.com>>ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก (OR) และ บางจาก คอร์ปอเรชั่น (BCP) ปรับขึ้นราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดลิตรละ 40-60 สต.  ส่วนน้ำมันกลุ่มดีเซลทุกชนิดราคาคงเดิม มีผลตั้งแต่เวลา 05.00 น.วันที่ 25 ม.ค.65

ปตท.-บางจาก ขึ้นราคาน้ำมันทุกชนิด 10-50 สต./ลิตร

HoonSmart.com>>ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก (OR) และ บางจาก คอร์ปอเรชั่น (BCP) ปรับขึ้นราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดลิตรละ 30-50 สต.  ส่วนน้ำมันกลุ่มดีเซลทุกชนิดปรับขึ้น 10 สต./ลิตร มีผลตั้งแต่เวลา 05.00 น.วันที่ 20 ม.ค.65

ปตท.-บางจาก ขึ้นราคาน้ำมันทุกชนิด 20-40 สต.

HoonSmart.com>>ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก (OR) และ บางจาก คอร์ปอเรชั่น (BCP) ปรับขึ้นราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มดีเซลทุกชนิด กลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิด ลิตรละ 20-40 สตางค์ มีผลตั้งแต่เวลา 05.00 น.วันที่ 11 ม.ค.65

1 3 4 5 6 7 16