ปตท.-บางจาก ขึ้นราคาน้ำมันเบนซินทุกชนิด 50 สต./ลิตร ดีเซล ขึ้น 30 สต.

HoonSmart.com>>ปตท.-บางจาก ปรับขึ้นราคาน้ำมันเบนซินและดีเซลทุกกลุ่ม ทุกชนิด  50 สต./ลิตร-ยกเว้น  E85 ขึ้น 30 สต./ลิตร มีผลตั้งแต่เวลา 05.00 น. วันที่ 30 ก.ย.นี้

บริษัท ปตท. (PTT) และบางจาก คอร์ปอเรชั่น (BCP) ประกาศปรับขึ้นราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลทุกชนิด ลิตรละ 0.30 สต. และน้ำมันเบนซิน รวมถึงแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดปรับขึ้น ลิตรละ 0.50 บาท ยกเว้น E85 ปรับขึ้นลิตรละ 0.30 บาท มีผลตั้งแต่เวลา 05.00 น. วันพรุ่งนี้ (30 ก.ย.63)

สำหรับราคาน้ำมันที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลวันพรุ่งนี้ เป็นดังนี้ เบนซิน 95 ลิตรละ 29.66 บาท, แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 22.25 บาท, แก๊สโซฮอล์ 91 ลิตรละ 21.98 บาท, E20 ลิตรละ 20.74 บาท, E85 ลิตรละ 18.34 บาท และดีเซล อยู่ที่ลิตรละ 21.59 บาท
(ไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่น)