ฟิทช์ เรทติ้ง

ฟิทช์คงอันดับเครดิต PTT ระดับ BBB+/AAA(tha) แนวโน้มมีเสถียรภาพ

HoonSmart.com>> “ฟิทช์ เรทติ้งส์ ” ประกาศคงอันดับเครดิต PTT ที่ระดับ ‘BBB+’/‘AAA(tha)’ แนวโน้มเครดิตมีเสถียรภาพ สะท้อนสถานะทางเครดิตที่มั่นคง จากธุรกิจน้ำมันและก๊าซธรรมชาติของบริษัทแบบครบวงจร พร้อมแผนค่อยๆ เปลี่ยนผ่านไปสู่ธุรกิจพลังงานใหม่ๆ ที่มีคาร์บอนต่ำ รวมถึงธุรกิจอื่น นอกเหนือจากธุรกิจพลังงาน มากขึ้นในอนาคต ด้านสถานะทางการเงินแข็งแกร่ง

ฟิทช์ปรับแนวโน้ม “นอนแบงก์” เป็น “ลบ” ผลกระทบโควิด-19

HoonSmart.com>> “ฟิทช์ เรทติ้งส์” ปรับแนวโน้มของสภาวะแวดล้อมในการดำเนินงานสำหรับสถาบันการเงินที่มิใช่ธนาคาร (Non-Bank Financial Institutions) ในประเทศไทยเป็น “แนวโน้มลบ” เนื่องจากความปั่นป่วนของภาวะเศรษฐกิจและธุรกิจที่เป็นผลจากการแพร่ระบาดของโคโรน่าไวรัส