ประกันสุขภาพ

ความจริงความคิด : ประกันสุขภาพเรา vs ประกันสุขภาพพ่อแม่

เกิด แก่ เจ็บ ตาย ความจริงอันประเสริฐที่ไม่มีใครหนีพ้น แต่ไม่ได้หมายความว่า เราไม่สามารถบริหารความแก่ ความเจ็บ ความตาย ได้ แต่สำคัญ คือ เราจะบริหารอย่างไร กูรูท่านหนึ่งที่ตอบเรื่องนี้ได้ดี คือ คุณไชย ไชยวรรณ คือกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ผมเคยอ่านบทสัมภาษณ์ของท่านทีนึงนานมาแล้ว ท่านบอกว่า