ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

ก.ล.ต.เฮียริ่งเกณฑ์โฆษณาธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล เพิ่มความคุ้มครองผู้ซื้อขาย

HoonSmart.com>> ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นหลักการ “การโฆษณาของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล” เพื่อเพิ่มความคุ้มครองแก่ผู้ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล และเพิ่มประสิทธิภาพในการกำกับดูแล รวมถึงปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้สอดคล้องกับการกำกับดูแลของต่างประเทศ ชี้ต้องโฆษณาไม่เกินความจริง บิดเบือน ต้องระบุคำเตือนเรื่องความเสี่ยง ข้อความ ขนาดตัวอักษรตามก.ล.ต.กำหนด โฆษณาเกี่ยวกับคริปโตทำได้เฉพาะช่องทางของผ้ประกอบธุรกิจ