ธอส.

ธอส.ออก 7 มาตรการช่วยผู้ประสบอุทกภัย “พายุซินลากู”

HoonSmart.com>> ธอส.ประกาศ 7 มาตรการเร่งด่วน ช่วยเหลือลูกค้าประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากพายุซินลากู วงเงิน 100 ล้านบาท มาตรการพักหนี้ ลดดอกเบี้ย ให้กู้ซ่อม/สร้าง ปลอดหนี้บางส่วน และจ่ายค่าสินไหมเร่งด่วน ถึง 30 ธ.ค.63

ธอส.แจกรางวัลลูกค้าสินเชื่อบ้านผ่อนดี รับเงินคืนสูงสุด 1,000 บาท

HoonSmart.com>>ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ตอบแทนลูกค้าสินเชื่อที่มีวินัย ผ่อนชำระเงินกู้ผ่านแอป GHB ALL 4 เดือนติดต่อกัน ก.ย.-ธ.ค.63 มอบเงิน Cashback กลุ่มที่ 1 ได้เงิน 1,000 บาท ต้องชำระเงินกู้ด้วย APP GHB ALL  4 เดือนติดต่อกัน วงเงินกู้ทุกบัญชีรวมไม่เกิน 1 ล้านบาท ประวัติการผ่อนดีย้อนหลัง 48 เดือน ถึงพ.ย. กลุ่มที่ 2 ได้  500 บาท จำนวน 1 แสนรายแรก เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ ช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายช่วงปลายปี 63 ถึงต้นปี 64

ธอส.ขยายเวลาช่วยเหลือลูกค้าพักเงินต้น-ดอกเบี้ยถึง 31 ต.ค.63

HoonSmart.com>> ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ขยายเวลาความช่วยเหลือลูกค้ามาตรการ 5 ได้รับผลกระทบโควิด-19 ยังไม่สามารถกลับมาผ่อนชำระหนี้ได้ตามปกติ ให้พักชำระเงินต้นและพักชำระดอกเบี้ย ถึง 31 ต.ค.63

ธอส.เล็งลดดอกเบี้ยเงินกู้ Q3/63 หลังครม.ลดเงินนำส่งเข้ากองทุน

HoonSmart.com>> ธอส.เล็งปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ไตรมาส 3/63 นี้ หลังครม.เห็นชอบลดเงินนำส่งเข้ากองทุนสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐจาก 0.25% ต่อปี เหลือ 0.125% ต่อปี หนุนสถาบันการเงินของรัฐมีต้นทุนลดลง นำไปบรรเทาความเดือดร้อนให้ลูกค้าประชาชนได้เพิ่มมากขึ้น

ธอส.ต่อเวลาช่วยลูกค้าถึง 31 ต.ค. เปิดลงทะเบียนเพิ่ม 3 มาตรการ เริ่ม 1 มิ.ย.

HoonSmart.com>>ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ยืดเวลาช่วยเหลือลูกค้า ภายใต้ “มาตรการช่วยเหลือลูกค้าผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด” และ “โครงการ ธอส. ช่วยคนไทย ร่วมสร้างชาติ”  กรณีที่เคยลงทะเบียนขยายถึง 31 ต.ค.63 โดยอัตโนมัติ จำนวน 7 มาตรการ ส่วนลูกค้าที่ยังไม่เคยลงทะเบียน สามารถเข้าโครงการ ธอส. ช่วยคนไทย ร่วมสร้างชาติ จำนวน 3 มาตรการ  เพื่อนำเงินไปใช้จ่ายในด้านอื่นที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต ฟื้นฟูรายได้ และมีบ้านเป็นของตนเองได้ต่อไป

ธอส.ลดดอกเบี้ยเงินกู้ 0.125-0.250% ลดภาระลูกค้าสินเชื่อบ้าน

HoonSmart.com>> ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลง 0.125% – 0.250% ต่อปี สนับสนุนให้เศรษฐกิจไทยเกิดการฟื้นตัวและลดภาระค่าใช้จ่ายด้านดอกเบี้ยสินเชื่อที่อยู่อาศัยให้กับลูกค้าในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ดอกเบี้ย MRR ลดเหลือ 6.150% ต่อปี MLR เหลือ 5.750% ต่อปี MOR ลดลงเหลือ 5.900% ต่อปี มีผลตั้งแต่ 25 พ.ค.63

ธอส.เพิ่มมาตรการที่ 8 พักชำระต้น-ดอกเบี้ย 3 เดือน

HoonSmart.com>>บอร์ดธนาคารอาคารสงเคราะห์อนุมัติมาตรการที่ 8 พักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย 3 เดือน เปิดโอกาสให้ลูกค้าที่ลงทะเบียนเข้ามาตรการช่วยเหลือ 1-4 และ 6 แล้ว  แต่ยังคงได้รับกระทบจากโควิด ไม่สามารถชำระตามเงื่อนไขเดิมได้ มาลงทะเบียนใหม่ได้ถึง 28 มิ.ย.  ส่วนมาตรการ 2-6 ที่เพิ่งปิดโครงการไปมีลูกค้าแจ้งความประสงค์ทั้งสิ้น 417,487 ราย วงเงินกู้ 415,472 ล้านบาท

ธอส.พักหนี้เงินต้น-ดบ. 3.8 แสนลบ.แล้ว เพิ่มช่วย SME วงเงินกู้ไม่เกิน100 ลบ.

HoonSmart.com>>ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เผยจำนวนลูกค้าลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้า 6 มาตรการแล้ว 380,682 บัญชี วงเงินกู้ 381,911 ล้านบาท ล่าสุดบอร์ดอนุมัติเพิ่มมาตรการ 7 พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 6 เดือน สำหรับลูกค้า SMEs ผู้ประกอบการแฟลต/อพาร์ทเม้นท์  พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย (Pre Finance) ที่มีวงเงินกู้ไม่เกิน 100 ล้านบาท เริ่ม 27 เม.ย.-31 พ.ค. พร้อมลดภาระลูกค้าที่ลงทะเบียนเข้ามาตรการที่ 5 เพิ่มเติม เลื่อนชำระค่าเบี้ยต่ออายุกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย ประจำปี 2563 เป็น 1 ส.ค. – 15 พ.ย. 63

‘ธอส.’ เพิ่มมาตรการพักหนี้เงินต้น-ดบ. 4 เดือน ช่วยลูกค้า 1.1 ล้านบัญชี

HoonSmart.com>>บอร์ดธนาคารอาคารสงเคราะห์ ออกมาตรการที่ 5 พักชำระเงินต้น-ดอกเบี้ย 4 เดือน กลุ่มลูกค้าที่มีวงเงินกู้ทุกบัญชีรวมกันไม่เกิน 3 ล้านบาท และมีรายได้ไม่เกิน 35,000 บาท/เดือน  มีลูกค้าเข้าข่าย  1.1 ล้านบัญชี ดอกเบี้ยที่พักไว้ให้ทยอยผ่อนภายใน 24 เดือน ยื่นเรื่องผ่าน Mobile Application : GHB ALL ตั้งแต่ 13 – 30 เม.ย.63   ส่วน 4 มาตรการที่ออกมาก่อนหน้านี้ช่วยลูกค้าแล้วกว่า 1.7 แสนบัญชี วงเงินกู้รวม 181,927 ล้านบาท

1 2 3 4 5 6