แห่…จองสิทธิ์สินเชื่อบ้าน 68 ปี ดอกเบี้ย 0.68% ต่อปี

HoonSmart.com>>ลูกค้าแห่จองสิทธิ์โปรโมชั่น “GH Bank 68th Anniversary”ดอกเบี้ย 0.68% ต่อปี เต็มวงเงินรวม 500 ล้านบาทภายในเวลา 43 วินาที พร้อมประมูลขายบ้านมือสองออนไลน์ได้สูงถึง 154 ล้านบาท ภายใน 1 ชั่วโมง

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า ธนาคารได้จัดโปรโมชั่น GH Bank 68th Anniversary เนื่องในโอกาสครบรอบการดำเนินงาน 68 ปี ของธนาคารด้วยสินเชื่อบ้านอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 2 ต่อ โดยต่อที่ 1 สินเชื่อ The Best Deal อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1 เท่ากับ 2.60% ต่อปี เฉลี่ยอัตราดอกเบี้ย 3 ปีแรก เท่ากับ 2.917% จองสิทธิ์ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน ถึง 29 กันยายน 2564 เวลา 14.00 น.

และต่อที่ 2 สินเชื่อ Platinum Hour อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1 เท่ากับ 0.68% ต่อปี เฉลี่ยอัตราดอกเบี้ย 3 ปีแรก เพียง 2.013% เท่านั้น จองสิทธิ์ในวันที่ 29 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 14.04 น. ปรากฏว่าได้รับความสนใจจากลูกค้าเข้ามาจองสิทธิ์ผ่าน Line GHB Buddy เป็นวงเงินรวมสูงถึง 4,300 ล้านบาท แบ่งเป็น สินเชื่อ The Best Deal จำนวน 3,800 ล้านบาท และ สินเชื่อ Platinum Hour มีผู้จองสิทธิ์เต็มกรอบวงเงินรวม 500 ล้านบาท ภายในระยะเวลาเพียง 43 วินาทีเท่านั้น สะท้อนว่าสินเชื่อที่อยู่อาศัยของ ธอส.ยังคงเป็นที่ต้องการของลูกค้า

ทั้งนี้ ผู้ที่จองสิทธิ์สามารถยื่นคำขอกู้ได้ที่สาขา ธอส. ทุกแห่งทั่วประเทศได้ภายในวันที่ 29 ตุลาคม 2564 อนุมัติและทำนิติกรรมภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

นอกจากนี้ในวันเดียวกันเวลา 12.00-13.00 น. ธนาคารยังจัดงาน “29.9 Birthday Month Sale” ประมูลบ้านมือสองออนไลน์ผ่าน Mobile Application : G H Bank Smart NPA เพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับผู้ที่ต้องการมีบ้าน โดยสามารถขายได้ถึง 128 รายการ ภายในระยะเวลาเพียง 1 ชั่วโมง คิดเป็นมูลค่ารวม 154 ล้านบาท