ธอส.คาดสิ้นปี 64 ปล่อยสินเชื่อทะลุ 2.4 แสนล้านบ. สูงสุดนับแต่ก่อตั้งธนาคาร

HoonSmart.com>>ธอส. คาดสิ้นปีปล่อยสินเชื่อใหม่ทะลุ 240,000 ล้านบาท สูงสุดในรอบ 68 ปี นับแต่ก่อตั้งธนาคาร ต้นเดือนธ.ค.ปล่อยสินเชื่อแล้ว 215,701 ล้านบาท สูงกว่าเป้าที่ 215,641 ล้านบาท

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันธนาคารปล่อยสินเชื่อใหม่จำนวน 215,701 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายในปี 2564 ที่ตั้งไว้ที่ 215,641 ล้านบาท และ สิ้นปี 2564 ธอส. จะปล่อยสินเชื่อใหม่ได้ไม่น้อยกว่า 240,000 ล้านบาท ซึ่งสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ 68 ปี นับตั้งแต่ก่อตั้งธนาคาร แม้จะมีการแพร่ระบาดของไวรัส COVID -19 ตั้งแต่ช่วงต้นปี 2563 จนถึงปัจจุบัน แต่ ธอส. ในฐานะสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐที่มีพันธกิจ “ทำให้คนไทยมีบ้าน” ยังคงสามารถสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงการคลัง ในการช่วยเหลือประชาชน โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลางให้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง

เช่น โครงการบ้าน ธอส. เพื่อคุณ ปี 2564 อัตราดอกเบี้ยปีแรกเพียง 2.75% ต่อปี มียอดอนุมัติสะสมสูงถึง 53,280 ล้านบาท โครงการบ้าน ธอส. เพื่อสานรัก ปี 2564 อัตราดอกเบี้ยปีแรก 2.50% ต่อปี มียอดอนุมัติสะสม 21,280 ล้านบาท ขณะที่โครงการบ้านล้านหลัง ระยะที่ 2 อัตราดอกเบี้ยต่ำ 1.99% ต่อปี นาน 4 ปีแรก. มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการจำนวน 63,786 ราย คิดเป็นวงเงินสินเชื่อ 76,543.20 ล้านบาท ยื่นขอสินเชื่อแล้ว 5,575 ราย วงเงิน 4,840 ล้านบาท ได้รับอนุมัติสินเชื่อแล้ว 4,764 ราย วงเงิน 4,010 ล้านบาท

“แม้ COVID-19 จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ และรายได้ของประชาชน แต่ธนาคารยังสามารถปล่อยสินเชื่อได้สูงกว่าเป้าหมายตั้งแต่ต้นเดือนธันวาคม สาเหตุสำคัญมาจากผลิตภัณฑ์สินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำของธนาคาร รวมถึงนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล และการประกาศผ่อนคลายหลักเกณฑ์การกำกับดูแลสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่ออื่นที่เกี่ยวเนื่องกับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย (มาตรการ LTV) เป็นการชั่วคราวของธปท. ทำให้ลูกค้าที่รายได้ไม่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 เข้ามาขอสินเชื่อกับธนาคารมากขึ้นในช่วงปลายปีมากขึ้น ” นายฉัตรชัย กล่าว