กลต.

ก.ล.ต. ร่วมกับ ThaiBMA เปิดตัว “Information Platform” แหล่งข้อมูลตราสารหนี้

HoonSmart.com>>สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ร่วมกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) เปิดตัว Information Platform สำหรับแสดงข้อมูลตราสารหนี้กลุ่มความยั่งยืน เพื่อเป็นศูนย์รวมข้อมูลสำหรับผู้ลงทุนที่สนใจ พร้อมทั้งเป็นกลไกช่วยสนับสนุนให้ตราสารหนี้และผู้ออกตราสารหนี้กลุ่มความยั่งยืนเป็นที่รับรู้มากขึ้น

ก.ล.ต. ร่วมงาน Job Expo Thailand 2020 รับผู้จบการศึกษาใหม่ 100 ตน.

HoonSmart.com>>ก.ล.ต. เข้าร่วมงาน Job Expo Thailand 2020 วันที่ 26-28 ก.ย. 2563 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เพื่อรับสมัครผู้จบการศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี และปวส. เข้าทำงานกับ ก.ล.ต. ตาม “โครงการเสริมศักยภาพคนรุ่นใหม่สู่ตลาดทุน” รวม 100 ตำแหน่ง ระยะเวลาการจ้างงาน 1 ปี เพื่อช่วยลดผลกระทบทางเศรษฐกิจจากสถานการณ์ COVID-19 และเปิดโอกาสคนรุ่นใหม่เข้าสู่เส้นทางอาชีพในตลาดทุน

เงินเก็บยามเกษียณกับการลงทุนในช่วงนี้

ในช่วงนี้ที่มีผลิตภัณฑ์การลงทุนออกมาให้เลือกหลายรูปแบบ ซึ่งหลายท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้เกษียณอายุ การทำงานที่มีเงินเก็บหลังเกษียณอาจมอง ๆ อยู่อย่างสนใจ

ก.ต.ท. สนับสนุน “หุ้นกู้เพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์”

HoonSmart.com>>คณะกรรมการ ก.ต.ท. มีมติสนับสนุนการระดมทุนจากทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property: IP) โดยนำมาแปลงเป็นหลักทรัพย์ เพิ่มทางเลือกการเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้กับธุรกิจเอสเอ็มอีและสตาร์ทอัพ ก.ล.ต. ขานรับแนวทาง พร้อมร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับ

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นโครงการ Regulatory Sandbox

HoonSmart.com>>ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักการในการจัดทำโครงการทดสอบและพัฒนานวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการให้บริการในตลาดทุน (Regulatory Sandbox) ที่ปรับปรุงเพิ่มเติม เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบธุรกิจที่มีนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ให้สามารถทดสอบการทำธุรกิจกับลูกค้าจริงได้

ก.ล.ต.ปรับปรุงการเปิดเผยข้อมูลกองอสังหาฯ-อินฟราฟันด์-REIT

HoonSmart.com>> ก.ล.ต. เตรียมปรับปรุงการเปิดเผยข้อมูลกองทุนรวมอสังหาฯ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (อินฟราฟันด์) และ REIT เพื่อให้ผู้ลงทุนใช้ประกอบการตัดสินใจได้สะดวกขึ้น

ก.ล.ต. สนับสนุนผู้ลงทุนไทยลงทุนต่างประเทศได้สะดวกขึ้น

HoonSmart.com>>ก.ล.ต. เห็นชอบแนวทางการปฏิบัติงานซื้อขายผลิตภัณฑ์ของสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย เพื่อลดอุปสรรคและอำนวยความสะดวกในการลงทุนต่างประเทศ อาทิ หุ้น ตราสารหนี้ กองทุนรวม และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยเป็นการซื้อขายผ่านผู้ประกอบธุรกิจตัวกลางของไทย สอดคล้องนโยบาย ก.ล.ต. ที่สนับสนุนให้ผู้ลงทุนไทยมีทางเลือกใช้บริการในการลงทุนเพิ่มขึ้น เพื่อให้มีโอกาสในการรับผลตอบแทนที่ต้องการ

1 2 3