Fund Manager

MFC : Bond Yields Rose After Jobs Report

การลงทุนในตลาดหุ้นของประเทศที่มีสัดส่วนภาคการบริการเป็นส่วนใหญ่อย่างเช่น สหรัฐฯ และยุโรป มีแนวโน้มที่จะให้ผลตอบแทนที่ดีกว่ากลุ่มประเทศกำลังพัฒนาที่เศรษฐกิจต้องพึ่งพิงสัดส่วนจากภาคการผลิตเป็นหลัก

MFC : Keep an Eye on Earnings

ถึงแม้ว่ายอดผู้ติดเชื้อโควิดสายพันธุ์เดลต้าจะกลับมาเพิ่มขึ้นแตะระดับ 50,000 คนต่อวันอีกครั้งในประเทศสหรัฐฯและอังกฤษ แต่อัตราการเสียชีวิตกับมีแนวโน้มลดลงสวนทางกับยอดผู้ติดเชื้อใหม่ในประเทศ สอดคล้องกับผลการศึกษาของมหาวิทยาลัย จอนส์ ฮอปกินส์ ที่เปรียบเทียบให้เห็นว่าในจำนวนประชากรทั้งหมด 1 ล้านคน ประเทศที่พัฒนาแล้วมีอัตราการเสียชีวิตจากไวรัสโควิดต่ำกว่า 20 คน ซึ่งแตกต่างจากประเทศกำลังพัฒนา ที่มีอัตราการเสียชีวิตสูงถึง 40 คน แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพและอัตราการฉีดวัคซีนที่สูงกว่าของกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว

SCBAM : ยอดค้าปลีกสหรัฐฯ ขยายตัวดีจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ

ยอดค้าปลีกสหรัฐฯ เดือนมิ.ย.ขยายตัว สะท้อนถึงผลดีจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ จากการที่รัฐบาลออกมาตรกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการแจกเช็คเงินสดในช่วงต้นปีที่ผ่านมา ทําให้ประชาชนออกมาใช้จ่ายมากขึ้น นับเป็นแรงหนุนในการกระตุ้นภาคการบริโภคและกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยยอดค้าปลีกเพิ่มขึ้น +0.6% MoM จากการเพิ่มขึ้นของยอดค้าปลีกในห้างสรรพสินค้าและสินค้าอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลัก

MFC : “Seeking Quality Growth in Choppy Markets”

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ เริ่มมีความผันผวนมากขึ้น สอดคล้องกับสถิติที่บ่งชี้ว่าภายในปีที่สองของตลาดกระทิง หลังจากปีแรกที่ตลาดหุ้นปรับตัวขึ้นทำ New High ดัชนี S&P500 มีโอกาสปรับฐานลงมากกว่า 5% ขึ้นไป ซึ่งเป็นเหตุการณ์ปกติที่ตลาดหุ้นสหรัฐฯ มักจะมีการปรับฐานใหญ่ราว 2 ครั้งต่อปี

SCBAM : เงินเฟ้อสหรัฐฯ ปรับตัวสูงขึ้นกว่าตลาดคาด

เงินเฟ้อสหรัฐฯ เดือนมิ.ย. เร่งตัวตัวขึ้นเป็น 5.4% YoY สูงกว่าตลาดคาดที่ 4.9% YoY จับตารายงานทบทวนประมาณการเศรษฐกิจฉบับใหม่ของ IMF ภายในเดือนนี้ ด้านการลงทุนตลาดหุ้น แนะลดน้ำหนักลงุทนหุ้นจีน H-Shares คงน้ำหุ้นไทย แนะลดน้ำหนักลงทุนตราสารหนี้ไทย จากผลตอบแทนตราสารหนี้ระยะยาวปรับลดลงมาค่อนข้างมาก

SCBAM : ความกังวลการแพร่ระบาดของเชื้อกลายพันธุ์เพิ่มขึ้น

“ความกังวลการแพร่ระบาดของเชื้อกลายพันธุ์เพิ่มขึ้น”
ปรับคำแนะนำจาก “คงน้ำหนักการลงทุน” เป็น “ลดน้ำหนักการลงทุนในหุ้น H-Shares”
ปรับคำแนะนำจาก “เพิ่มน้ำหนักการลงทุน” เป็น “คงน้ำหนักการลงทุนในหุ้นสหรัฐฯ-หุ้นเกาหลี”

MFC : Wait for China to relax policy

การแพร่ระบาดของโควิดสายพันธุ์เดลต้ากำลังเป็นที่น่ากังวลอย่างมากในหลายประเทศ เนื่องจากสายพันธุ์เดลต้ามีอัตราการแพร่เชื้อสูงกว่าสายพันธุ์อัลฟ่า ราว 60% จึงทำให้ในหลายประเทศเกิดการแพร่ระบาดของโควิดระลอกใหม่ขึ้น แสดงจำนวนผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่ พบว่าในหลายประเทศส่วนใหญ่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่มาจากสายพันธุ์เดลต้ามากถึงประมาณร้อยละ 90 ของผู้ติดเชื้อรายใหม่ต่อวัน

SCBAM : “ตลาดหุ้นยังคงได้รับปัจจัยกดดันจากเชื้อกลายพันธ์ุ Delta”

ในสัปดาห์ที่ผ่านมาตลาดหุ้นบางประเทศยังคงได้รับปัจจัยกดดันจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 ที่กลับมาเร่งตัวขึ้นอีกครั้ง จากเชื้อกลายพันธุ์ Delta ซึ่งมีจุดกำเนิดในอินเดีย โดยเฉพาะประเทศแถบยุโรป อีกทั้งในช่วงก่อนหน้า Fed เริ่มมีการส่งสัญญาณโดยมีทิศทางนโยบายการเงินที่จะเข้มงวดขึ้นและคณะกรรมการได้เริ่มหารือถึงแผนการลดการเข้าซื้อสินทรัพย์ (QE Taper) อีกทั้งยังมีความเสี่ยงเรื่องแผนขึ้นภาษีของปธน. Biden ที่เริ่มเข้าสู่กระบวนการพิจารณาในเดือนนี้

MFC : Are tech stocks ready to make a comeback?

ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ครั้งที่ 4/2564 ในสัปดาห์ที่ผ่านมามีมติให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 0.50% ต่อปี ขณะเดียวกันก็ได้มีการปรับลดคาดการณ์การเติบโตของเศรษฐกิจไทยลง จากเดิมที่คาดขยายตัว 3% เหลือ 1.8% ในปี 2564 และในปี 2565 คาดขยายตัว 3.9% จากเดิมที่คาดไว้ 4.7% นอกจากนี้ยังปรับลดจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติในปีนี้ลงเหลือ 7 แสนคน จากเดิมที่คาดไว้ 3 ล้านคน

1 2 3 4 20