AQUA เติมเต็ม สร้างฝัน แบ่งปัน ความสุข

บริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น ( AQUA )  นำโดย นาย อารักษ์ ราษฎร์บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, นายปานเทพ กุลพนาภินันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจสื่อโฆษณา, นางสาวเรวดี หวานชิด ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีการเงิน พร้อมด้วยตัวแทนพนักงานแต่ละแผนก ยกทีมทำกิจกรรมตอบแทนสังคมประจำปี 2563 โดยสานต่อโครงการ “น้องอิ่ม พี่สุข” เป็นปีที่ 7 โดยเลี้ยงอาหารกลางวันและขนม พร้อมมอบสิ่งของจำเป็นแก่เด็กๆ จำนวน 3 โรงเรียนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน คือ โรงเรียนบ้านน้ำเพียงดิน ต.ผาบ่อง , โรงเรียน Kayan Taryan ซึ่งเป็นโรงเรียนในศูนย์อพยพบ้านใหม่ในสอย ต.ปางหมู และโรงเรียนบ้านรักไทย ต.หมอกจำแป่

ปีนี้ AQUA ได้สำรวจความต้องการของบางโรงเรียนพบว่า โรงเรียนบ้านน้ำเพียงดิน (ห้องเรียนห้วยปูแกง) ซึ่งเป็นโรงเรียนสาขาที่มีการเรียนการสอน ตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปี 6 แต่มีจำนวนครูไม่เพียงพอกับจำนวนชั้นเรียนที่เปิดการสอน ทางโรงเรียนจึงได้จัดจ้างครูอัตราจ้างเพิ่มอีก 2 ท่าน โดยจัดหาเงินเพื่อใช้จ่ายส่วนนี้เอง

AQUA เล็งเห็นว่า กิจกรรมดังกล่าวเป็นการเพิ่มคุณภาพการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียน และเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระในการจัดหาเงินของโรงเรียน จึงได้จัดตั้งโครงการ “ร่วมสร้างโอกาสทางการศึกษา” ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีแรก โดย AQUA จะสนับสนุนเงินเพื่อการจ้างครูอัตราจ้างให้กับโรงเรียนบ้านน้ำเพียงดิน งบประมาณปีละ 72,000 บาท เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม ปี 2563 เป็นต้นไป และในปีต่อ ๆไป AQUA จะขยายโอกาสนี้ให้กับโรงเรียนอื่น ๆ อีกตามที่บริษัทเห็นถึงความจำเป็น เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างโอกาสทางการศึกษา

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีแผนจัดทำโครงการเพื่อตอบแทนสังคม (แบบต่อเนื่อง) อีกโครงการ ภายใต้ชื่อ “AQUA New Royalty Staff” ที่บริษัทฯ จะมอบทุนการศึกษาแก่เด็กที่จบการศึกษาชั้นประถมปีที่ 6 แต่ไม่สามารถเรียนต่อได้ เนื่องจากผู้ปกครองไม่มีเงินในการส่งเสียเข้าศึกษาต่อ ซึ่งโครงการนี้ จะรับเด็กที่ต้องการศึกษาต่อ มาอยู่ในหอพักของโครงการ โดยโครงการจะดูแลให้ที่พัก อาหารการกิน ในช่วงที่เปิดเทอม และกอบรมระเบียบวินัยให้กับนักเรียน รวมถึงการจ่ายค่าเทอมให้กับนักเรียน ซึ่งบริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้กับนักเรียนที่ศึกษาจบแล้ว ได้เข้าทำงานกับบริษัทฯ ตามตำแหน่งที่เหมาะสม ทั้งนี้บริษัทฯ อยู่ในขั้นตอนพิจารณาเงื่อนไขและคุณสมบัติ เพื่อคัดเลือกนักเรียนที่เหมาะสม กับการรับทุนในโครงการนี้ คาดว่า จะเริ่มโครงการได้อย่างเป็นทางการในภาคเรียนใหม่ (2563) ที่จะถึงนี้