IFEC ดื้อสุดลิ่มทิ่มประตู

คลุกวงในหุ้น

โดย… สุนันท์ ศรีจันทรา

Hoonsmart.com เสนอความจริงทุกการลงทุน ปีที่ 1 วันที่ 11 มิ.ย. 2561

หลังจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ประกาศ ไม่รับจดทะเบียน 2 กรรมการใหม่บริษัท อินเตอร์ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ IFEC ตามที่ นายศุกนันท์ ฤทธิไพโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทฯ เสนอ ทุกฝ่ายพากันคิดว่า ความพยายามยื้อเวลาการเปิดประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทจดทะเบียนแห่งนี้คงจบลงเสียที

ไม่น่าจะมีใครแสดงบทเป็นตัวถ่วงความเจริญได้อีกแล้ว

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้สั่งให้กรรมการ IFEC เร่งเปิดประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อคัดเลือกกรรมการบริษัทชุดใหม่ ภายในต้นเดือนกรกฎาคมนี้

หากกรรมการบริษัทคนใดขัดขวางการประชุมจะเข้าข่ายมีความผิด ต้องถูกดำเนินการตามกระบวนการ

นอกจากนั้นตลาดหลักทรัพย์ยังสำทับให้นายศุภนันท์เร่งขั้นตอนการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นโดยไม่ชักช้า และเปิดเผยข้อมูลการดำเนินการภายในเวลา 09.00น. วันที่ 8 มิถุนายนที่ผ่านมา

กระบวนการแก้ปัญหา IFEC ควรเริ่มต้นนับหนึ่ง โดยนายศุภนันท์ ไม่น่าจะบิดพลิ้วอะไรได้อีก

เช้าวันที่ 8 มิถุนายน นายศุภนันท์ได้แจ้งข้อมูลตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ สั่ง แต่ไม่ได้เป็นข้อมูลเกี่ยวกับการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น เพราะเป็นการชี้แจง เพื่อยื้อการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น

นายศุภนันท์อ้างว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ไม่ได้พิจารณารายละเอียดในหนังสือชี้แจงและเอกสารเกี่ยวข้องกับประกอบคำขอจดทะเบียนของบริษัทฯ จึงได้มีหนังสือถึงกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพื่อขอให้ทบทวนคำสั่ง ซึ่งหากกรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีคำสั่งใด จะแจ้งให้ทราบ

คำสั่งของ ก.ล.ต. ให้เร่งจัดประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือสำทับให้เร่งขั้นตอนการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่ความหมายใด เพราะถูกนายศุภนันท์ขย้ำทิ้ง และไม่สนใจคำขู่ของหน่วยงานที่กำกับดูแลแม้แต่น้อย

และไม่ใช่ครั้งแรกที่ผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนแห่งนี้ ไม่ยอมรับในระเบียบปฏิบัติหรืออำนาจของก.ล.ต. แต่กลับไม่มีการลงโทษใดกับผู้บริหารที่แสดงเจตนาฝืนคำสั่ง

ก.ล.ต.ประกาศมาแล้ว กรรมการ IFEC คนใดขัดขวางการประชุมผู้ถือหุ้น ถือว่าเข้าข่ายความผิดตามพ.ร.บ.หลักทรัพย์ ซึ่งนายศุภนันท์เป็นเพียงกรรมการคนเดียวที่กำลังขัดขวางการจัดประชุมผู้ถือหุ้น และนักลงทุนกำลังจับตาดูว่า

ก.ล.ต.จะจัดการอย่างไรกับกรรมการแกะดำของIFEC จะปล่อยไว้ให้เป็น “ตัวร้าย” ทำลายกระบวนการแก้ปัญหาของบริษัทจดทะเบียนแห่งนี้หรือไม่
เพราะถ้าไม่ลงมือเชือดนายศุภนันท์ การแก้ปัญหา IFEC คงยืดเยื้อ ทำให้ผู้ถือหุ้นจำนวนกว่า 30,000 รายเสียหายต่อไป

การแก้ปัญหา IFEC ยาวนานมาเกือบ 1 ปีครึ่ง เพราะอดีตกรรมการและกรรมการปัจจุบันบางคน พยายามขัดขวางการประชุมผู้ถือหุ้น เนื่องกลัวการถูกตรวจสอบพฤติกรรมความฉ้อฉล การทุจริต การผ่องถ่ายทรัพย์สินในบริษัท

จึงพยายามกุมอำนาจไว้ให้นานที่สุด ไม่ยอมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆ ไม่เปิดทางให้กรรมกรรชุดใหม่เข้ามาบริหาร พยายามขัดขวางการประชุมผู้ถือหุ้นทุกวิถีทาง

กรรมการและอดีตกรรมการ IFEC คงรู้ชะตากรรมตัวเองแล้ว ถ้าหลุดจากอำนาจเมื่อใด จะถูกขุดคุ้ยความผิด จึงสู้ตาย แม้จะหมดทางสู้ก็ตาม

นายศุภนันท์แสดงตัวแล้ว จะต่อต้านการปฏิรูป IFEC อย่างสุดลิ่มทิ่มประตู


ก.ล.ต.จะทำอย่างไรกับผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนที่ท้าทายอำนาจ จะใช้ “ไม้แข็ง” เล่นงานหรือไม่ เพราะถ้าไม่จัดการขั้นเด็ดขาด เกมสยบ IFEC คงไม่จบง่าย