ตลาดฯ ขึ้น H หุ้น AHC เช้านี้ แจ้งข่าวปันผล 0.45 บาทก่อนนำส่งงบ

HoonSmart.com>> ตลาดหลักทรัพย์แขวนเครื่องหมาย H ห้ามซื้อขายหุ้น AHC ช่วงเช้า 14 ก.พ.63 หลังปรากฎข่าวจ่ายปันผล แต่ยังไม่เผยแพร่งบการเงิน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แจ้งการขึ้นเครื่องหมาย H หลักทรัพย์ของบริษัท โรงพยาบาลเอกชล (AHC) ในรอบเช้าวันที่ 14 ก.พ. 2563 เหตุผลเนื่องจากปรากฏข้อมูลสำคัญของงบการเงินประจำปี 2562 ในข่าวการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 และการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทไม่สามารถเผยแพร่งบการฉบับเงินดังกล่าวได้

บริษัท โรงพยาบาลเอกชน (AHC) เปิดเผยมติคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 13 ก.พ.2563 อนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 ในอัตรา 0.45 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) วันที่ 5 พ.ค. 2563 ขึ้น XD วันที่ 30 เม.ย. 2563 และจ่ายเงินปันผลในวันที่ 18 พ.ค. 2563

พร้อมทั้งกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 23 เม.ย. 2563