BAY ตั้งเป้าปี 63 สินเชื่อโต 5-7% กด NPL ต่ำกว่า 2.5%

HoonSmart.com>> ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ตั้งเป้าปี 63 สินเชื่อเติบโต 5-7% NIM ที่ 3.4-3.6% กดหนี้เสีย NPL ต่ำกว่า 2.5% เดินหน้าสู่ผู้นำการเปลี่ยนแปลงธุรกิจเงินในยุคดิจิทัล (Digital Game Changer) บล.เอเชียเวลท์ แนะ “ซื้อ” เป้า 45 บาท ส่วนบล.ฟิลลิป ให้ 35 บาท

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (BAY) แจ้งว่า ธนาคารกำหนดเป้าหมายทางการเงินสำหรับปี 2563 โดยตั้งเป้าการเติบโตของเงินให้สินเชื่อสุทธิเติบโต 5-7% และมีส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิ (NIM) ที่ 3.4-3.6% การเติบโตของรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยอยู่ในช่วง -3% ถึง 3% และอัตราส่วนสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) อยู่ที่ระดับต่ำกว่า 2.5%

ทั้งนี้ เป้าหมายทางการเงินดังกล่าวเป็นการคาดการณ์ของธนาคารในเบื้องต้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามสภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

นายเซอิจิโระ อาคิตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (BAY) กล่าวว่า ในปี 2563 ซึ่งเป็นปีสุดท้ายของแผนธุรกิจระยะกลางฉบับปัจจุบัน กรุงศรีจะยังคงเดินหน้าสู่การเป็นกลุ่มธุรกิจการเงินชั้นนำในประเทศไทย ด้วยแผนเชิงยุทธศาสตร์ 3 ด้านที่ครอบคลุมกลุ่มลูกค้าทุกกลุ่ม ประกอบด้วย 1) การยกระดับประสบการณ์ลูกค้า 2) การใช้ประโยชน์จากศักยภาพด้านข้อมูลเพื่อขับเคลื่อนองค์กร และ 3) การมุ่งเน้นกลยุทธ์ความร่วมมือกับพันธมิตร

“กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจในปี 2563 นี้ เราจะมุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงธุรกิจการเงินในยุคดิจิทัลผ่านการพัฒนานวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ การใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อนกระบวนการทำงาน และการยกระดับบริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ความสำคัญกับการริเริ่มโครงการที่มุ่งเน้นด้านการพัฒนาระบบนิเวศทางธุรกิจ (Ecosystem) เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับลูกค้า ซึ่งรวมทั้งกลุ่มผู้ใช้รถ ผู้ซื้อบ้าน และผู้ประกอบการ SME” นายอาคิตะ กล่าว

กรุงศรีมีเป้าหมายในการมีส่วนร่วมพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนโดยเชื่อมโยงกับพันธกิจด้าน ESG ธนาคารจึงได้ริเริ่มโครงการใหม่ๆ หลายโครงการเพื่อสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนของชุมชนผ่านนวัตกรรมดิจิทัลและการให้บริการทางการเงินที่ครอบคลุมทุกภาคส่วน

นอกจากนี้ ปี 2563 เป็นปีที่ครบรอบ 75 ปีแห่งการก่อตั้งธนาคาร กรุงศรีจึงตั้งเป้าหมายลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง 7.5 ล้านกิโลกรัมของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ในการดำเนินงานในทุกกิจกรรมของกรุงศรีรวมทั้งการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการ ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่การเป็นเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำของประเทศ

“ในปี 2563 กรุงศรีคาดว่าเงินให้สินเชื่อจะเติบโตในระดับ 5-7% และมีส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิที่ 3.4-3.6% การเติบโตของรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยอยู่ในช่วง -3% ถึง 3% และอัตราส่วนสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้อยู่ที่ระดับต่ำกว่า 2.5%”นายอาคิตะ กล่าว

ด้านบริษัทหลักทรัพย์ (บล.) เอเชียเวลท์ แนะนำ “ซื้อ” คงราคาเป้าหมาย 45 บาท อิงค่า PBV ที่ 1.24 เท่า จากการเติบโตอย่างแข็งแกร่งของสินเชื่อ รวมถึงการรักษาระดับคุณภาพสินทรัพย์ แม้อยู่ในภาวะเศรษฐกิจที่อ่อนแอ ทั้งนี้้ธนาคารตั้งการเติบโตสินเชื่อปี 2563 ที่ 5-7%

บล.ฟิลลิป (ประเทศไทย) แนะนำซื้อ BAY ราคาพื้นฐาน 35 บาท โดยยังคงประมาณการกำไรปี 2563 ไว้ที่ 28.9 พันล้านบาท ลดลง 11.7% จากงวดปีก่อน เนื่องจากไม่มีกำไรจากการขายเงินลงทุนเหมือนปีก่อนที่ขายหุ้นเงินติดล้อ และคาดว่ารายได้อย่างอื่นน่าจะเติบโตได้