ตลาด SP จี้ POLAR ตั้งกก.ตรวจสอบภายใน 5 พ.ค.นี้

HoonSmart.com>> ตลาดหลักทรัพย์ แขวน SP จี้ “โพลาริส แคปปิตัล” ตั้งกรรมการตรวจสอบให้ครบถ้วน

ตลาดหลักทรัพย์ ขึ้นเครื่องหมาย SP หลักทรัพย์ของบริษัท โพลาริส แคปปิตัล จำกัด ( POLAR ) ตั้งแต่วันที่ 5 ก.พ. 2563 เป็นต้นไป เนื่องจากยังไม่สามารถแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบได้ครบถ้วน ตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด 5 พ.ย. 2562  จนกว่าจะแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบได้ครบถ้วน ภายในวันที่ 5 พ.ค. 2563 หากพ้นจากนี้เข้าข่ายถูกเพิกถอนหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์