TSF ศึกษาแผนร่วมทุน “เทพฤทธา” จำหน่ายน้ำดิบในชลบุรี

HoonSmart.com>>”ทรีซิกตี้ไฟว์” ลงนามศึกษาความเป็นไปได้เข้าร่วมลงทุนธุรกิจ “เทพฤทธา” ผู้จำหน่ายน้ำดิบในชลบุรี คาดสรุปภายใน 3 เดือน

บริษัท ทรีซิกตี้ไฟว์ (TSF) แจ้งว่า บริษัทฯ ได้ลงนามร่วมกับบริษัท เทพฤทธา จำกัด ในบันทึกข้อตกลงเพื่อเข้าศึกษาความเป็นไปได้ในการเข้าร่วมลงทุนในธุรกิจของบริษัท เทพฤทธา จำกัด ซึ่งเป็นธุรกิจจำหน่ายน้ำดิบในพื้นที่บางส่วนของจังหวัดชลบุรี โดยบันทึกข้อตกลงฉบับดังกล่าวจะดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้ในการเข้าร่วมลงทุน ให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือน

ทั้งนี้ ภายใต้ข้อตกลงและยินยอมให้บริษัท รวมทั้งที่ปรึกษาและหรือตัวแทนของ บริษัท เข้าดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้ข้างต้น ซึ่งบริษัท เทพฤทธา จำกัด จะดำเนินการจัดหาข้อมูลหรือเอกสารใด ๆ ตามที่บริษัท รวมทั้งที่ปรึกษา และหรือตัวแทนของบริษัทร้องขอ

อ่านข่าว

TSF เซ็นเอ็มโอยู NIS ศึกษาร่วมธุรกิจติดตั้งระบบ-เสาโทรคมนาคม