EA เผยบ.ย่อยเข้าลงทุน “ลาภภักดีปาล์ม” 75% มูลค่า 37.50 ลบ.

HoonSmart.com>> “พลังงานบริสุทธิ์” เผย “อีเอ ปาล์ม เน็ตเวิร์ค” ซึ่งเป็นบริษัทย่อย เข้าซื้อหุ้น “ลาภภักดีปาล์ม” เสร็จสิ้น ดำเนินธุรกิจโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม พัฒนาโรงไฟฟ้าชีวมวลและก๊าซชีวภาพ สัดส่วน 74.9999%

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ (EA) แจ้งว่า บริษัท อีเอ ปาล์ม เน็ตเวิร์ค จำกัด (EPN) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยได้ลงทุนใน บริษัท ลาภภักดีปาล์ม จำกัด (LPD) และกำหนดจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ในวันที่ 3 ก.พ.2563

ทั้งนี้ รายการดังกล่าว ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 24 ม.ค.2563 ซึ่งที่ประชุมฯ อนุมัติให้ EPN เข้าลงทุนซื้อหุ้นสามัญของ LPD ในสัดส่วน 74.9999% มูลค่าเงินลงทุน 37.50 ล้านบาท โดย LPD มีวัตถุประสงค์เพื่อทำธุรกิจหลักเกี่ยวกับโรงงงานสกัดน้ำมันปาล์ม (โรงหีบปาล์ม) รวมถึงการพัฒนาโรงไฟฟ้าชีวมวล (Biomass) และโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ (Biogas) ที่จังหวัดกระบี่