“ประชุม มาลีนนท์” เก็บหุ้น MJD เพิ่ม 0.58% ขยับถือ 5.39%

HoonSmart.com>> “ประชุม มาลีนนท์” เข้าเก็บหุ้น MJD เพิ่มกว่า 0.58% ขยับถือหุ้น 5.39%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดย นาย ประชุม มาลีนนท์ ได้มาหุ้นของบริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ (MJD) เมื่อวันที่ 20 ม.ค.2563 จำนวน 0.5811% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลให้ถือหุ้นเพิ่มเป็น 5.3992% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ด้านราคาหุ้น MJD ปิดตลาดเมื่อวันที่ 3 ก.พ.2563 อยู่ที่ 2.84 บาท ไม่เปลี่ยนแปลง มูลค่าซื้อขายเบาบาง 88,670 บาท

ขณะที่วันที่นายประชา ทำรายการ 20 ม.ค.2563 ความเคลื่อนไหวราคาหุ้น เปิด 3.00 บาทซึ่งเป็นราคาสูงสุด และปิดต่ำสุด 2.94 บาท ลดลง 0.06 บาท หรือ -2% มูลค่าซื้อขาย 15.10 ล้านบาท